Njoftimet e fundit

 • Trajnim përgatitor për provimet e marrjes se titullit Kontabilist i Miratuar IKM njofton të gjithë kandidatët anëtarë të IKM, se në muajin Korrik 2018 do të zhvillojë trajnimin përgatitor për provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar! Trajnimet do ...
  Posted Jun 27, 2018, 6:55 AM by Rezart Demiraj
 • (I Ri) Kalendari i Trajnimeve SKK/SNK Maj-Qershor 2018 (Perditesuar me 23.05.2018) IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Maj - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat ...
  Posted May 23, 2018, 2:50 AM by Ikm Albania
 • **Kalendari i Trajnimeve për SKK dhe SNK/IFRS — Prill - Qershor 2018 (Përditësuar) IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Prill - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Trajnimet ...
  Posted May 15, 2018, 2:45 AM by Ikm Albania
 • * Njoftim për provimet e aftësisë profesionale për Kontabilistë të Miratuar — Sezoni 2018 (përditësuar) Njoftohen të gjithë kandidatët që dëshirojnë të marrin pjesë në provimet e aftësisë profesionale për Kontabilist të Miratuar, se Komisioni i Provimeve të Aftësisë Profesionale ka miratuar datën e provimit ...
  Posted May 21, 2018, 9:42 AM by Rezart Demiraj
Showing posts 1 - 4 of 75. View more »