Bazuar ne nenet 16 dhe 27 të Statutit te IKM, me qëllim që të rregullojë funksionimin e organeve drejtuese të degeve e seksioneve të tij në rrethe, Këshilli i Drejtimit i Institutit të kontabilistëve të Miratuar ka hartuar Rregulloren e funksionimit të degëve dhe seksioneve.

Për më shumë shkarkoni rregulloren në formatin pdf.

Ċ
Ikm Albania,
Dec 6, 2012, 4:04 PM