Më poshtë mund të gjeni statutin e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar në formatin pdf.


Ċ
Ikm Albania,
Dec 6, 2012, 4:01 PM