Adresa:
Rruga e Elbasanit, Nr. 323
Pallati i shoqerisë Edil AL-IT, kati i III-të, Tiranë

Telefon/Fax: +355 42 347 585
Mobile: +355 69 32 46 482
E–mail: info@ikm-al.com; ikm.alb@gmail.com


Drejtori ekzekutiv
Dashamir Begaj
Mobile: +355 69 40 58 211

Nr. Llogarisë (për transfertat bankare)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Societe Generale Albania - LEK
                                                                                                                                                                                Acc. Nr: 1522
                                                                                                                                                   IBAN: AL65 2131 1044 0000 0000 0000 1522

                                                                                                                                                               Banka Kombëtare Tregtare LEK
                                                                                                                                                                                Acc. Nr: 402013345
                                                                                                                                                   IBANAL6220511021013345CLOTCLALLA