Njoftim per aplikim per anetar te KPAP.

posted Mar 1, 2018, 7:27 AM by Rezart Demiraj

Bazuar ne piken 2 te nenit 17 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te Audituesit Ligjor dhe Kontabilistit te Miratuar” si dhe te pikes 2 te nenit 3 te rregullores nr. 2 date 22.02.2018 “PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PROVIMEVE TË AFTËSIVE PROFESIONALE DHE MBIKËQYRJES SË  PROCESIT TË TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR AUDITUES LIGJOR DHE KONTABILIST TË MIRATUAR TE BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE”, IKM njofton te gjithe anetaret KM te cilet plotesojne kushtet, te aplikojne per vendin e anetarit ne KPAP si perfaqesues i organizatave profesionale.

Njoftim: Regjstrimet per trajnimin SKK ne Durres dhe Fier jane mbyllur

posted Feb 6, 2018, 4:30 AM by Rezart Demiraj   [ updated Feb 6, 2018, 4:33 AM ]

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM se jane mbyllur regjistrimet per trajnimin e SKK per Durresin dhe Tiranen.

Njoftim: Regjstrimet per trajnimin SKK ne Tirane jane mbyllur

posted Jan 30, 2018, 3:27 AM by Rezart Demiraj

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM se jane mbyllur regjistrimet per trajnimin e SKK per Tiranen.

Programi i Trajnimeve per SKK ne rrethe:

posted Jan 17, 2018, 4:44 AM by Rezart Demiraj

Te nderuar anetare te IKM. Me poshte gjeni programin e trajnimeve per SKK (projekti i Bankes Boterore) sipas rretheve.
Kalendari i trajnimeve per SKK ne rrethe - Sezoni 2018

posted Jan 5, 2018, 3:52 AM by Rezart Demiraj   [ updated Jan 5, 2018, 3:53 AM ]

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM ne RRETHE se trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit, ne kuader te projektit te Bankes Boterore, per vitin 2018 do te zhvillohen sipas kalendarit te meposhtem:


Durres        dy fundjava             2 - 4 shkurt dhe 9 - 11 shkurt

Fier             dy fundjava            9 - 11 shkurt dhe 16 - 18 shkurt

Shkoder      dy fundjava            16 - 18 shkurt dhe 23 - 25 shkurt

Korce          dy fundjava            23 - 25 shkurt dhe 2 - 4 mars

Per t'u regjistruar duhet te dergoni nje kerkese ne adresen elektronike te IKM ikm.alb@gmail.com.

Regjistrimi duhet te konfirmohet nga sekretaria e IKM.

Kalendari trajnimeve per SKK ne Tirane - Sezoni 2018

posted Jan 5, 2018, 3:48 AM by Rezart Demiraj   [ updated Jan 8, 2018, 3:04 AM ]

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM ne TIRANE se trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit, ne kuader te projektit te Bankes Boterore, per vitin 2018 do te zhvillohen sipas kalendarit te meposhtem:

15 - 21 Janar 2018 

22 - 28 Janar 2018

29 Janar - 4 Shkurt 2018

5 - 11 Shkurt 2018

 

Orari javor do te jete:

Hene - Premte    17:00 - 21:00

Shtune                09:00 - 15:00

Diele                   09:00 - 13:00 


Vendi i zhvillimit te trajnimeve

Godina Liria, ne hyrje te Qytetit Studenti


Per t'u regjistruar duhet te dergoni nje kerkese ne adresen elektronike te IKM ikm.alb@gmail.com.

Regjistrimi duhet te konfirmohet nga sekretaria e IKM.

Hapen regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar

posted Dec 15, 2017, 5:07 AM by Rezart Demiraj

Njoftohen te gjithe anetaret dhe kandidatet e IKM se ne kuadrin e projektit “Forcimi i edukimit në fushën e kontabilitetit dhe auditimit për hartuesit e pasqyrave financiare dhe punonjësit e tatim-taksave, dhe i kapaciteteve teknike në profesionin e kontabilistit dhe audituesit” prane KKK jane hapur regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar.

Procesi i regjistrimit do te menaxhohet nga Keshilli Kombetar i Kontabilitetit. Per me shume klikoni linkun e meposhtem.


Trajnimi eshte vetem per ata individe qe ne punen e tyre zbatojne SNRF.

Nryshim i Datave dhe orareve të trajnimeve ne SKK

posted Nov 1, 2017, 5:58 AM by Rezart Demiraj   [ updated Nov 1, 2017, 7:11 AM ]

Nryshim i Datave dhe orareve të trajnimeve ne SKK

Njoftohen të gjithë ata që kanë aplikuar për trajnimet e SKK në projektin “Forcimi i edukimit në fushën e kontabilitetit dhe auditimit për hartuesit e pasqyrave financiare dhe punonjësit e tatim-taksave, dhe i kapaciteteve teknike në profesionin e kontabilistit dhe audituesit” se për shkak të ndryshimit të datave të trajnimeve, pjesëmarrja në trajnim duhet të konfirmohet paraprakisht me sekretarine e IKM.

Me poshtë gjeni datat dhe oraret e reja të trajnimeve për vitin 2017.

 

APLIKIMET PRANOHEN DERI ME DT. 06.11.2017


Datat e trajnimeve per vitin 2017*

13 - 19 Nëntor 2017

20 - 26 Nëntor 2017

4 - 10 Dhjetor 2017

11 - 17 Dhjetor 2017

Oraret:

E hënë - E premte: 17.00-21.00

E shtunë: 09.00 - 15.00

E diel: 09.00 - 13.00

Vendi:

Fakulteti i Ekonomise

*Për vitin 2018 datat do te publikohen me vonë

 

Njoftim për trajnime në SKK e përmirësuara

posted Oct 20, 2017, 1:10 AM by Rezart Demiraj

Ministria e Financave dhe Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit në kuadër të projektit “Forcimi i edukimit në fushën e kontabilitetit dhe auditimit për hartuesit e pasqyrave financiare dhe punonjësit e tatim-taksave, dhe i kapaciteteve teknike në profesionin e kontabilistit dhe audituesit” në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Kontabilistëve të Miratuar organizojnë në periudhën Nëntor 2017 - Prill 2018 një trajnim në shkallë të gjerë për Standardet e përmirësuara Kombëtare  të Kontabilitetit. Seancat e trajnimit do të fillojnë sipas një kalendari duke filluar nga data 20 Nëntor dhe cdo seancë do të zgjasë 5 ditë. Informacionin për kalendarin etrainimeve mund ta gjeni duke klikuar këtu.

Ftohen të gjithë anëtarët dhe kandidatët që kanë paguar kuotat e anëtarësimit përfshirë ato të vitit 2017 të regjistrohen në faqen e internetit të IKM deri në datën 31 tetor 2017. Regjistrimi mund ta bëni në faqen e internetit të IKM në rubrikën Aktivitete / Regjistrohu për Trajnimet e Ministrisë së Financave dhe KKK” duke zgjedhur kohën e zhvillimit të trajnimit sipas  preferences tuaj si dhe duke plotësuar të dhënat tuaja. Trajnimet janë falas dhe do të shërbejnë jo vetëm për zhvillimin tuaj profesional, por njëkohësisht do të konsiderohet pjesë e edukimit në vijimësi. Trajnimet do të zhvillohen në Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Korcë, Vlorë, Fier, Berat dhe Gjirokastër.

Ftohen gjithashtu të marrin pjesë në këto trajnime edhe ekonomistë të punësuar pranë zyrave tuaja, të cilët duan të jenë pjesë e organizatës sonë dhe që kanë një eksperiencë pune jo më pak se 3 vjecare.

 

Për cdo informacion shtesë, kontaktoni në adresën e emailit ikm.alb@gmail.com ose në numrin e telefonit 042 347 585.

 

Instituti i Kontabilistëve të Miratuar

Sekretariati Ekzekutiv

Njoftim per mbledhjen e Asamblese

posted Sep 8, 2017, 5:47 AM by Rezart Demiraj

IKM njofton gjithe anetaret se diten e Shtune, date 16 shtator 2017, ora 10.30, ne Sallen e Hotel Doro City, Tirane organizon mbledhjen e Asamblese per zgjedhjen e organeve drejtuese.

Ne mbledhje marrin pjese te gjithe anetaret qe kane shlyer detyrimet deri ne daten e mbledhjes.

1-10 of 66