Trajnim përgatitor për provimet e marrjes se titullit Kontabilist i Miratuar

posted Jun 27, 2018, 6:55 AM by Rezart Demiraj

IKM njofton të gjithë kandidatët anëtarë të IKM, se në muajin Korrik 2018 do të zhvillojë trajnimin përgatitor për provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!
 
Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha
Korrik  2018

Lloji i Trajnimit
Trajnim pergatitor per provimet per KM
  • Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar
  • Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit
  • Analiza e Pasqyrave Financiare
Kohëzgjatja
3 ditë

Datat e Trajnimit
05 – 07 Korrik 2018

Orari Trainimit
E Enjte    17.00 – 21.00
E Premte 17.00 - 21.00
E Shtunë 13.00 - 19.00
Te gjithe kandidatet qe deshirojne te marrin pjese ne provim duhet te regjistrohen prane zyres se IKM deri dite e Merkure date 04.07.2018 duke kryer edhe pagesen njekohesisht.

Per cdo informacion kontaktoni ne adresen e email-it: ikm.alb@gmail.com, si dhe nr e telefonit 042 347 585 ose mob: 069 48 77 738

(I Ri) Kalendari i Trajnimeve SKK/SNK Maj-Qershor 2018 (Perditesuar me 23.05.2018)

posted May 23, 2018, 2:47 AM by Ikm Albania   [ updated May 23, 2018, 2:50 AM ]

IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Maj - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Te gjithe personat te cilet do te regjistrohen per SKK duhet te bejne regjistrimin edhe per trajnimin ne SNK.

Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha Maj  – Qershor  2018

Lloji i Trajnimit

Trajnim në SNK

Kohëzgjatja

2 ditë

Datat

26 – 27 Maj 2018

 

 

Lloji i Trajnimit

Trajnim në  SKK

Kohëzgjatja

6 ditë

Datat

01-03 dhe 08-10 Qershor 2018

 

 

Lloji i Trajnimit

Trajnim Përgatitor

Trajnim pergatitor (Kontabilititet, Raportim Financiar, Analizë e PF)

Qershor 2018 (Data per t'u percaktuar)

Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tatimor në RSH)

Qershor 2018 (Data per t'u percaktuar)

Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tregetar, e Drejta Civile dhe e Punës)

Qershor 2018 (Data per t'u percaktuar)

 

 

ORARI PËR SNK

ORARI PËR SKK

E Shtunë                13:30 – 18:30

E Premte               17:00 – 21:00

E Diel                      09:00 – 15:00

E Shtunë                13:00 – 20:00

 

E Dielë                    09:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

**Kalendari i Trajnimeve për SKK dhe SNK/IFRS — Prill - Qershor 2018 (Përditësuar)

posted May 15, 2018, 2:45 AM by Ikm Albania

IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Prill - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Trajnimet Përgatitore, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha Prill - Qershor 2018


Lloji i TrajnimitTrajnim në SKK 
Kohëzgjatja6 ditë
Kursi I04 - 06  & 11 - 13 Maj 2018
  
Lloji i TrajnimitTrajnim në  SNK
Kohëzgjatja2 ditë
Kursi I14 - 15 Prill 2018
Kursi II26 - 27 Maj 2018
  
Lloji i TrajnimitTrajnim Përgatitor
Trajnim pergatitor (Kontabilititet, Raportim Financiar, Analizë e PF)Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tatimor në RSH)Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tregetar, e Drejta Civile dhe e Drejta e Punës)Qershor 2018


Orari për SKK
E Premte          16.30 - 20.30
E Shtunë          13.30 - 20.00
E Diel                 8.30 -15.00
 
Orari për SNK
E Shtunë           13.30 - 18.30
E Diel                 8.30 - 14.30

* Njoftim për provimet e aftësisë profesionale për Kontabilistë të Miratuar — Sezoni 2018 (përditësuar)

posted May 13, 2018, 1:40 AM by Ikm Albania   [ updated May 21, 2018, 9:42 AM by Rezart Demiraj ]

Njoftohen të gjithë kandidatët që dëshirojnë të marrin pjesë në provimet e aftësisë profesionale për Kontabilist të Miratuar, se Komisioni i Provimeve të Aftësisë Profesionale ka miratuar datën e provimit të pare të sezonit 2018 dhe listën e dokumentave.

Me poshtë gjeni, grafikun e provimeve, programin e provimit të parë dhe listen e dokumenteve te nevojshme per regjistrim ne provime.Lista e dokumentave - sezoni 2018

Aktivitet permbylles per trajnimet ne kuader te projektit te BB

posted May 3, 2018, 9:47 AM by Ikm Albania

Njoftohen anetaret e IKM se ne daten 11 maj 2018, ne mjediset e Hotel ROGNER, ora 10:00 - 12:00 do te zhvillohet aktiviteti permbylles i trajnimeve si dhe shperndarja e nje numri te kufizuar te certifikatave per SKK-te dhe SNRF-te. 

Aktiviteti zhvillohet ne kuader te projektit te WB financuar nga SECO "Strengthening accountancy and audit education of financial statements preparers and tax employees, and technical capacities of the accounting and audit professions"

Nderojne me pjesmarrje e tyre si te ftuar ne kete aktivitet disa personalitete te larta te Institucioneve vendase (MFE dhe KKK) dhe te huaja (SECO dhe WB).

Per me shume detaje mbi aktivitetin gjeni bashkengjitur axhenden.

Perfituesit e ketij aktiviteti, DPT dhe shoqatat profesionale, ftohen te jene pjese e aktivitetit si pjesemarres.

Anetaret e IKM qe duan te marrin pjese ne kete aktivitet jane te lutur te bejne konfirmimin ne adresen e emailit te IKM deri ne daten 10.05.2018.

NJOFTIM PER SHPERNDARJEN E CERTIFIKATAVE PER TRAJNIMET NE SKK DHE SNRF

posted Apr 25, 2018, 5:12 AM by Rezart Demiraj   [ updated Apr 25, 2018, 5:28 AM ]

Filloi shperndarja e certifikatave per trajnimet e SKK-ve dhe SNRF-ve qe u zhvilluan ne periudhen nentor 2017 - Mars 2018.


Shperndarja e certifikatave per SNRF si dhe certifkatat per SKK per trajnimin e kryer ne Tirane, do te kryhet ne periudhen 01-04 Maj 2018 ora 17.30-19.30.
Vendi i shperndarjes Godina Liria, Qyteti Studenti, Tirane.


Lidhur me shperndarjen e certifikatave mund te informoheni ne njoftimin e nxjerre ne faqen e KKK
http://kkk.gov.al/artikull.php?id=280

Vendi i zhvillimit te Trajnimit SNK

posted Apr 6, 2018, 6:31 AM by Rezart Demiraj

Njoftohen të gjithë të interesuarit se vendi i zhvillimit për trajnimin e SNK do të jetë Universiteti Marin Barleti tek liqeni artificial, sipas kalendarit të njoftuar më parë.

Kalendari i Trajnimeve për SKK dhe SNK/IFRS — Prill - Qershor 2018

posted Mar 28, 2018, 5:50 AM by Rezart Demiraj   [ updated May 15, 2018, 2:45 AM by Ikm Albania ]

IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Prill - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Trajnimet Përgatitore, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha Prill - Qershor 2018


Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK 
Kohëzgjatja 6 ditë
Kursi I 04 - 06  & 11 - 13 Maj 2018
   
Lloji i Trajnimit Trajnim në  SNK
Kohëzgjatja 2 ditë
Kursi I 14 - 15 Prill 2018
Kursi II 26 - 27 Maj 2018
   
Lloji i Trajnimit Trajnim Përgatitor
Trajnim pergatitor (Kontabilititet, Raportim Financiar, Analizë e PF) Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tatimor në RSH) Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tregetar, e Drejta Civile dhe e Drejta e Punës) Qershor 2018


Orari për SKK
E Premte          16.30 - 20.30
E Shtunë          13.30 - 20.00
E Diel                 8.30 -15.00
 
Orari për SNK
E Shtunë           13.30 - 18.30
E Diel                 8.30 - 14.30


Pyetësor në lidhje me trajnimet e IKM në kuadër të Kualifikimit të Vijueshëm

posted Mar 23, 2018, 12:10 PM by Rezart Demiraj   [ updated Mar 23, 2018, 12:11 PM ]

Anetaret e IKM jane te lutur të plotësojnë pyestësorin qe gjendet ne vijim. Ky pyetesor shërben për marrjen e mendimit të anëtarësisë në lidhje me trajnimet që gjykohen si më të vlefshme në kuadër të Kualifikimit të Vijueshëm

Njoftim per aplikim per anetar te KPAP.

posted Mar 1, 2018, 7:27 AM by Rezart Demiraj

Bazuar ne piken 2 te nenit 17 te ligjit nr. 10091 date 05.03.2009 “Per auditimin ligjor, organizimin e profesionit te Audituesit Ligjor dhe Kontabilistit te Miratuar” si dhe te pikes 2 te nenit 3 te rregullores nr. 2 date 22.02.2018 “PËR FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT TË PROVIMEVE TË AFTËSIVE PROFESIONALE DHE MBIKËQYRJES SË  PROCESIT TË TESTIMIT TË KANDIDATËVE PËR AUDITUES LIGJOR DHE KONTABILIST TË MIRATUAR TE BORDIT TË MBIKËQYRJES PUBLIKE”, IKM njofton te gjithe anetaret KM te cilet plotesojne kushtet, te aplikojne per vendin e anetarit ne KPAP si perfaqesues i organizatave profesionale.

1-10 of 75