Njoftime‎ > ‎

Kalendari i Trajnimeve për SKK dhe SNK/IFRS — Prill - Qershor 2018

posted Mar 28, 2018, 5:50 AM by Rezart Demiraj   [ updated May 15, 2018, 2:45 AM by Ikm Albania ]
IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Prill - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Trajnimet Përgatitore, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha Prill - Qershor 2018


Lloji i Trajnimit Trajnim në SKK 
Kohëzgjatja 6 ditë
Kursi I 04 - 06  & 11 - 13 Maj 2018
   
Lloji i Trajnimit Trajnim në  SNK
Kohëzgjatja 2 ditë
Kursi I 14 - 15 Prill 2018
Kursi II 26 - 27 Maj 2018
   
Lloji i Trajnimit Trajnim Përgatitor
Trajnim pergatitor (Kontabilititet, Raportim Financiar, Analizë e PF) Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tatimor në RSH) Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tregetar, e Drejta Civile dhe e Drejta e Punës) Qershor 2018


Orari për SKK
E Premte          16.30 - 20.30
E Shtunë          13.30 - 20.00
E Diel                 8.30 -15.00
 
Orari për SNK
E Shtunë           13.30 - 18.30
E Diel                 8.30 - 14.30


Comments