Njoftime‎ > ‎

**Kalendari i Trajnimeve për SKK dhe SNK/IFRS — Prill - Qershor 2018 (Përditësuar)

posted May 15, 2018, 2:45 AM by Ikm Albania
IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Prill - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Trajnimet Përgatitore, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha Prill - Qershor 2018


Lloji i TrajnimitTrajnim në SKK 
Kohëzgjatja6 ditë
Kursi I04 - 06  & 11 - 13 Maj 2018
  
Lloji i TrajnimitTrajnim në  SNK
Kohëzgjatja2 ditë
Kursi I14 - 15 Prill 2018
Kursi II26 - 27 Maj 2018
  
Lloji i TrajnimitTrajnim Përgatitor
Trajnim pergatitor (Kontabilititet, Raportim Financiar, Analizë e PF)Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tatimor në RSH)Qershor 2018
Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tregetar, e Drejta Civile dhe e Drejta e Punës)Qershor 2018


Orari për SKK
E Premte          16.30 - 20.30
E Shtunë          13.30 - 20.00
E Diel                 8.30 -15.00
 
Orari për SNK
E Shtunë           13.30 - 18.30
E Diel                 8.30 - 14.30

Comments