Njoftime‎ > ‎

(I Ri) Kalendari i Trajnimeve SKK/SNK Maj-Qershor 2018 (Perditesuar me 23.05.2018)

posted May 23, 2018, 2:47 AM by Ikm Albania   [ updated May 23, 2018, 2:50 AM ]
IKM njofton të gjithë kandidatët dhe të interesuarit për Kontabilistë të Miratuar, se do të zhvillojë në periudhën Maj - Qershor 2018 trajnime për Standardet Kombëtare, Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Te gjithe personat te cilet do te regjistrohen per SKK duhet te bejne regjistrimin edhe per trajnimin ne SNK.

Trajnimet do të zhvillohen sipas kalendarit të mëposhtëm:

Periudha Maj  – Qershor  2018

Lloji i Trajnimit

Trajnim në SNK

Kohëzgjatja

2 ditë

Datat

26 – 27 Maj 2018

 

 

Lloji i Trajnimit

Trajnim në  SKK

Kohëzgjatja

6 ditë

Datat

01-03 dhe 08-10 Qershor 2018

 

 

Lloji i Trajnimit

Trajnim Përgatitor

Trajnim pergatitor (Kontabilititet, Raportim Financiar, Analizë e PF)

Qershor 2018 (Data per t'u percaktuar)

Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tatimor në RSH)

Qershor 2018 (Data per t'u percaktuar)

Trajnim pergatitor (Legjislacioni Tregetar, e Drejta Civile dhe e Punës)

Qershor 2018 (Data per t'u percaktuar)

 

 

ORARI PËR SNK

ORARI PËR SKK

E Shtunë                13:30 – 18:30

E Premte               17:00 – 21:00

E Diel                      09:00 – 15:00

E Shtunë                13:00 – 20:00

 

E Dielë                    09:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

Comments