***perditesuar 28/02/2019*** KALENDARI I TRAJNIMEVE: Mars – Prill 2019

KALENDARI I TRAJNIMEVE: MARS - PRILL 2019 Trajnimet do të zhvillohen për Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar! Lloji i Trajnimit: Trajnim në SKK Kohëzgjatja: 6 ditë Java I:  15 - 17 Mars 2019 Java II: 22 - 24 Mars 2019 [...]