Kalendari i Trajnimeve Shtator – Dhjetor 2019

Trajnimet do të zhvillohen për Kualifikimin e Vijueshem të antarëve të IKM dhe trajnimet cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar. Periudha Shtator - Dhjetor  2019 Për cdo informacion që lidhet me regjistrimin, komunikimi bëhet nëpërmjët adresës së email-it: ikm.alb@gmail.com ose ne Nr. e telefonit: 0694877738

2019-08-29T13:39:49+02:0029/08/2019|

Projekt Ligji mbi “Faturen dhe Sistemin e Monitorimit te Qarkullimit”

IKM njofton te gjithe anetaret ne lidhje me Projekt Ligjin mbi "Faturen dhe sistemin e monitorimit te Qarkullimit". Bashkengjitur gjeni projekt ligjin per "Faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit" si dhe relacionin shpjegues te projekt ligjit. Jeni te lutur te dergoni mendimet dhe sugjerimet per kete projekt ligj ne adresen e emailit te IKM [...]

2019-08-22T11:10:34+02:0022/08/2019|
Go to Top