POZICION VAKANT – SPECIALIST PËR EDUKIMIN E VIJUESHËM

IKM shpall vendin vakant për "Specialist i Edukimit të Vijueshem për IPD dhe CPD" Kualifikimet dhe Aftësitë e kërkuara: Diplomë e Nivelit te Dytë (Fakulteti Ekonomik ose Juridik) Të ketë eksperiencë profesionale (minimalisht 3 vite) Të zotërojë gjuhën angleze (minimalisht nivel C1, e provuar me certifikatë) Të ketë njohuri të mira të legjislacionit, procedurave të [...]

2020-01-21T12:35:23+01:0016/10/2019|

Shprehje Interesi per Anetare te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit

IKM ju njofton se: Ne baze te Urdhrit Nr. 354, date 04.10.2019 te Ministrise se Financave dhe Ekonomise, fillojne procedurat per perzgjedhjen e Kandidateve per Anetare te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, ku nje anetar do te propozohet nga Shoqatat Profesionale te Kontabilitetit. Kerkesat qe duhet te permbushe nje kandidat per te qene anetar i KKK [...]

2019-10-16T10:47:57+02:0016/10/2019|

TRAJNIMET E EDUKIMIT TE VIJUESHEM TETOR – NENTOR 2019

IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Tetor - Nentor 2019, do te zhvilloje trajnimet e meposhtme: *Lutemi, te regjitroheni ne trajnimet prane Degeve me te aferta. ** Trajnimi I - eshte per te gjithe ata anetare te cilet [...]

2019-10-15T11:43:32+02:0009/10/2019|

FORMULAR VLERESIMI CPD

Me poshte do te gjeni Formularin e Vleresimit te Kualifikimit te Vijueshem [os-widget path="/ikmalbania/formular-vleresimi-cpd"]

2019-10-05T16:39:39+02:0004/10/2019|
Go to Top