MBLEDHJA E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Në datë 28 Dhjetor 2020, ora 17:00 do të zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve të Institutit të Kontabilisteve te Miratuar. Për shkak të kushteve aktuale mbledhja do të zhvillohet nëpërmjet aplikacionit Zoom Meeting. Në mbledhjen e Asamblesë së Pergjithshme do të marrin pjesë ata anëtarë të cilët janë zgjedhur si Përfaqësues në mbledhjet e [...]

2020-12-24T12:17:30+01:0024/12/2020|

VENDI I PROVIMIT DHE LISTA E KANDIDATËVE TË REGJISTRUAR

IKM njofton të gjithë kandidatët për Kontabilist të miratuar se KPAP ka publikuar Listën e Kandidatëve të regjistruar për Provimet Përfundimtare të Aftësive Profesionale si dhe Tarifën e regjistrimit për Provimin e parë. Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 12 Dhjetor 2020 “Raportimi [...]

2020-12-11T18:14:59+01:0011/12/2020|

TRAJNIM PARAPREGATITOR PËR PROVIMIN E DYTË PËR KONTABILIST TË MIRATUAR

IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në RSH" organizon trajnimin në këtë disipline në datat 16 - 17 Dhjetor 2020. Për shkak të kushteve aktuale trajnimi [...]

2020-12-14T14:46:38+01:0007/12/2020|
Go to Top