Trajnimin Parapregatitor për Provimin e Dytë

IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë" organizon trajnimin në këtë disipline në datat 23 - 25 Shkurt 2021. Për shkak të [...]