Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Profesional Tetor 2021 – Tiranë

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Tetor 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 25 - 29 Tetor 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 20 orëve të Anëtareve, në kuadër të [...]

2021-10-15T16:43:27+02:0003/10/2021|

Tetor 2021 – Kalendari i Mbledhjeve të Degëve dhe Seksioneve

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Tetor 2021, do të zhvillojë trajnimin në kuadër të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2021.  Këshilli i Drejtimit miratoi programin dhe kalendarin e Edukimit të Vijueshëm Profesional për 6 mujorin [...]

2021-10-03T14:04:34+02:0001/10/2021|

Shtator 2021 – Vendimet e Keshillit te Drejtimit dhe KZKDS

Këshilli i Drejtimit Këshilli i Drejtimit i IKM në mbledhjen e zhvilluar më datë 06.09.2021 në zyrën e IKM, mori vendimet e mëposhtme: Miratohen Pasqyrat Financiare të vitit 2020 nga anëtarët e Këshillit te Drejtimit me këto ndryshime: Miratohet buxheti për 8-mujorin e vitit 2021. Të përgatitet Buxheti 10 mujor për mbledhjen e Asamblesë së [...]

2021-10-01T16:43:21+02:0001/10/2021|
Go to Top