Thirrje për shprehje interesi

Platforma Qendrore e anëtarësisë së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Qëllimi/Produktet e Parashikuara: Redesign i faqes së Webit të IKM; Platforma qendrore e anëtarësisë, e cila do të përfshijë databazën e të dhënave të anëtarësisë, modulin e Administrimit, modulin e përdoruesit, modulin e certifikatave. Profili i Kompanisë: Të ketë minimalisht 5 vite e regjistruar në [...]