Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 02-04 Mars 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën Mars 2022: Në datat 02 - 04 Mars 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Për [...]

2022-02-23T10:58:03+01:0023/02/2022|

Thirrje për lektor pranë IKM

Instituti i Kontabilistëve të Miratuar fton të gjithë anëtarët e tij, Kontabilistë të Miratuar të aplikojnë si lektor për temat e Edukimit të Vijueshëm për vitin 2022. Listën e temave mund ta gjeni në link-un e mëposhtëm: Lista e Temave Aplikanti duhet të ketë minimalisht 5 (pesë) vite përvojë profesionale në një fushë të [...]

2022-02-18T11:08:10+01:0018/02/2022|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Mars 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (04 - 13 Mars 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (18 - 20 Mars 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-02-07T12:13:45+01:0007/02/2022|
Go to Top