Trajnimi i Edukimit te Vijueshem – Dege dhe Seksione Shtator 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 26 - 28 Shtator 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-09-20T10:15:48+02:0020/09/2022|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm – Shtator 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 21 - 23 Shtator 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-09-09T15:24:14+02:0009/09/2022|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Tetor 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 - 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 - 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-09-09T11:54:21+02:0009/09/2022|

Plani i Veprimit të IFAC për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik

IFAC rrit angazhimin e profesionit të kontabilitetit për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik Plani i ri i Veprimit mbështet ekosistemin të qëndrueshëm kundër korrupsionit (Nju Jork, Nju Jork, 6 shtator 2022) – Sot, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) publikoi planin e saj të veprimit (LINK) për të rritur kontributin e profesionit të kontabilitetit në [...]

2022-09-07T14:53:31+02:0007/09/2022|

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme – Shtator 2022

Të nderuar anëtarë Në përputhje dhe në zbatim të Statutit të IKM, më datë 30 Shtator 2022, do të zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve të Institutit të Kontabilisteve te Miratuar. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do të marrin pjesë ata anëtarë, pjesë e Regjistrit Publik, të cilët kanë shlyer detyrimet statutore dhe janë [...]

2022-09-28T20:28:43+02:0002/09/2022|
Go to Top