About IKM

This author has not yet filled in any details.
So far IKM has created 94 blog entries.

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Janar 2023

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 31 Janar - 02 Shkurt 2023, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2023. Trajnimi do [...]

2023-01-19T09:56:42+01:0019/01/2023|

Kandidatë për Kontabilist të Miratuar – Informacion

IKM njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit "Kontabilist i Miratuar" se kalendari i datave për provimet e aftësive profesionale sipas disiplinave për sezonin 2022- 2023 është publikuar dhe mund të lexoni më shumë në: Kalendari i Provimeve Për regjistrimin në Provimet e Aftësive Profesionale për t’u [...]

2023-01-11T14:59:43+01:0011/01/2023|

Trajnimet e Hyrjes në Profesion – Prill 2023

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 - 16 Prill 2023) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 - 23 Prill 2023), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2023-01-11T14:23:11+01:0011/01/2023|

Kalendari i provimeve per KM dhe AL

IKM njofton të gjithë kandidatët e interesuar për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar se kalendari i datave për provimet e aftësive profesionale sipas disiplinave për sezonin 2022 - 2023 është si më poshtë vijon: 1. Raportimi dhe përgatitja e pasqyrave financiare, sipas standardeve kombëtare e ndërkombëtare të raportimit financiar: 20 Maj 2023; 2. Zbatimi [...]

2022-12-30T14:55:38+01:0030/12/2022|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Dhjetor 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 14 - 16 Dhjetor 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-12-06T09:47:22+01:0006/12/2022|

Workshop Edukimi i Vijueshëm 24 Nëntor 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datën 24 Nëntor 2022, IKM do të organizojë Workshop-in prej 4 orëve për Anëtarët, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të zhvillohet [...]

2022-11-17T11:32:43+01:0017/11/2022|

Konferenca Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë

Më datë 10 Nëntor 2022 u zhvillua konferenca mbi "Fuqizimin e Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë: Qëndrueshmëria e Raportimit dhe Rritja e Rolit të Komitetit të Auditimit". Konferenca u organizua nga Banka Botërore me përfaqësues të Organizatave Profesionale të Shqipërisë dhe Kosovës nga Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Instituti i Ekspertëve Kontabël [...]

2022-11-16T11:24:22+01:0016/11/2022|

Komente Paketa Fiskale 2023, Ligji dhe Udhezimi per Tatimin mbi te Ardhurat

Më poshtë do të gjeni shkresën dërguar Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Në këtë shkresë janë shprehur te gjitha komentet tona lidhur me Paketën Fiskale për vitin 2023, ku përfshihen ndryshimet në Akcizë, Projektligjin për Tatimin mbi të ardhurat, Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin e Procedurave [...]

2022-11-10T21:41:36+01:0010/11/2022|

Trajnimet e Hyrjes në Profesion Tetor 2022 – Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

Gjatë periudhës 21 - 23 Tetor 2022 u zhvillua dhe përfundoi pjesa e dytë e trajnimeve të Hyrjes në Profesion. Kandidatët të cilët synojnë të marrin titullin Kontabilist i Miratuar, si pjesë e kërkesave ligjore kanë ndjekur 14 orë trajnime për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe Analizën e Pasqyrave Financiare. Në javën në [...]

2022-10-25T13:09:55+02:0025/10/2022|
Go to Top