About IKM

This author has not yet filled in any details.
So far IKM has created 89 blog entries.

Workshop Edukimi i Vijueshëm 24 Nëntor 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datën 24 Nëntor 2022, IKM do të organizojë Workshop-in prej 4 orëve për Anëtarët, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të zhvillohet [...]

2022-11-17T11:32:43+01:0017/11/2022|

Konferenca Fuqizimi i Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë

Më datë 10 Nëntor 2022 u zhvillua konferenca mbi "Fuqizimin e Qeverisjes së Korporatave në Shqipëri dhe Kosovë: Qëndrueshmëria e Raportimit dhe Rritja e Rolit të Komitetit të Auditimit". Konferenca u organizua nga Banka Botërore me përfaqësues të Organizatave Profesionale të Shqipërisë dhe Kosovës nga Instituti i Kontabilistëve të Miratuar (IKM), Instituti i Ekspertëve Kontabël [...]

2022-11-16T11:24:22+01:0016/11/2022|

Komente Paketa Fiskale 2023, Ligji dhe Udhezimi per Tatimin mbi te Ardhurat

Më poshtë do të gjeni shkresën dërguar Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Në këtë shkresë janë shprehur te gjitha komentet tona lidhur me Paketën Fiskale për vitin 2023, ku përfshihen ndryshimet në Akcizë, Projektligjin për Tatimin mbi të ardhurat, Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin e Procedurave [...]

2022-11-10T21:41:36+01:0010/11/2022|

Trajnimet e Hyrjes në Profesion Tetor 2022 – Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar

Gjatë periudhës 21 - 23 Tetor 2022 u zhvillua dhe përfundoi pjesa e dytë e trajnimeve të Hyrjes në Profesion. Kandidatët të cilët synojnë të marrin titullin Kontabilist i Miratuar, si pjesë e kërkesave ligjore kanë ndjekur 14 orë trajnime për Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe Analizën e Pasqyrave Financiare. Në javën në [...]

2022-10-25T13:09:55+02:0025/10/2022|

Projekt Vendime – Paketa Fiskale 2023

Më poshtë do të gjeni Projekt Vendimet dhe ndryshimet ligjore, të cilat janë propozuar si pjesë e Paketës Fiskale 2023. Projekt Vendimi për TVSH; Projekt Vendimi për Ligjin e Procedurave Tatimore; Projekt Vendimi për Taksat Kombëtare; Projekt Vendimi për Akcizën: Komentet tuaja, mendimet dhe sugjerimet janë të mirëpritura deri ditën e Martë, datë [...]

2022-10-15T15:49:43+02:0015/10/2022|

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Të nderuar anëtarë Në përputhje dhe në zbatim të Statutit të IKM, më datë 30 Shtator 2022, u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve të Institutit të Kontabilisteve te Miratuar, në ambientet e Hotel Xheko Imperial. Asambleja e Përgjithshme, takimi më i rëndësishëm për anëtarët e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar, mori vendimet e mëposhtme: [...]

2022-10-10T10:25:35+02:0010/10/2022|

Trajnimi i Edukimit te Vijueshem – Dege dhe Seksione Shtator 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 26 - 28 Shtator 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-09-20T10:15:48+02:0020/09/2022|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm – Shtator 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 21 - 23 Shtator 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-09-09T15:24:14+02:0009/09/2022|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Tetor 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 - 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 - 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-09-09T11:54:21+02:0009/09/2022|
Go to Top