About IKM

This author has not yet filled in any details.
So far IKM has created 53 blog entries.

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – NENTOR 2019

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – NENTOR 2019 IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Nentor 2019, do te zhvilloje trajnimin e meposhtem: Ne datat 18-22 Nentor 2019 per Degen Tirane dhe Durres, IKM organizon trajnimin per Edukimin e [...]

2019-11-13T14:41:49+01:0013/11/2019|

POZICION VAKANT – SPECIALIST PËR EDUKIMIN E VIJUESHËM

IKM shpall vendin vakant për "Specialist i Edukimit të Vijueshem për IPD dhe CPD" Kualifikimet dhe Aftësitë e kërkuara: Diplomë e Nivelit te Dytë (Fakulteti Ekonomik ose Juridik) Të ketë eksperiencë profesionale (minimalisht 3 vite) Të zotërojë gjuhën angleze (minimalisht nivel C1, e provuar me certifikatë) Të ketë njohuri të mira të legjislacionit, procedurave të [...]

2020-01-21T12:35:23+01:0016/10/2019|

Shprehje Interesi per Anetare te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit

IKM ju njofton se: Ne baze te Urdhrit Nr. 354, date 04.10.2019 te Ministrise se Financave dhe Ekonomise, fillojne procedurat per perzgjedhjen e Kandidateve per Anetare te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit, ku nje anetar do te propozohet nga Shoqatat Profesionale te Kontabilitetit. Kerkesat qe duhet te permbushe nje kandidat per te qene anetar i KKK [...]

2019-10-16T10:47:57+02:0016/10/2019|

TRAJNIMET E EDUKIMIT TE VIJUESHEM TETOR – NENTOR 2019

IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Tetor - Nentor 2019, do te zhvilloje trajnimet e meposhtme: *Lutemi, te regjitroheni ne trajnimet prane Degeve me te aferta. ** Trajnimi I - eshte per te gjithe ata anetare te cilet [...]

2019-10-15T11:43:32+02:0009/10/2019|

FORMULAR VLERESIMI CPD

Me poshte do te gjeni Formularin e Vleresimit te Kualifikimit te Vijueshem [os-widget path="/ikmalbania/formular-vleresimi-cpd"]

2019-10-05T16:39:39+02:0004/10/2019|

Trajnim per Kualifimin e Vijueshem Shtator 2019

Ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, ju njoftojme se ne datat 20-29 Shtator 2019,  IKM organizon trajnimin per kualifikimin e vijueshem te antareve te cilet per periudhen 2014-2019 nuk kane  marre pjese ne keto trajnime. Kuota e kualifikimit te vijueshem eshte 16,000 leke dhe [...]

2019-09-13T13:41:01+02:0013/09/2019|

Kalendari i Trajnimeve Shtator – Dhjetor 2019

Trajnimet do të zhvillohen për Kualifikimin e Vijueshem të antarëve të IKM dhe trajnimet cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar. Periudha Shtator - Dhjetor  2019 Për cdo informacion që lidhet me regjistrimin, komunikimi bëhet nëpërmjët adresës së email-it: ikm.alb@gmail.com ose ne Nr. e telefonit: 0694877738

2019-08-29T13:39:49+02:0029/08/2019|

Projekt Ligji mbi “Faturen dhe Sistemin e Monitorimit te Qarkullimit”

IKM njofton te gjithe anetaret ne lidhje me Projekt Ligjin mbi "Faturen dhe sistemin e monitorimit te Qarkullimit". Bashkengjitur gjeni projekt ligjin per "Faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit" si dhe relacionin shpjegues te projekt ligjit. Jeni te lutur te dergoni mendimet dhe sugjerimet per kete projekt ligj ne adresen e emailit te IKM [...]

2019-08-22T11:10:34+02:0022/08/2019|

Fletore Zyrtare e Republikës së Shqipërisë Nr. 99, Datë. 10/07/2019

LIGJ Nr. 30/2019 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9723, DATË 3.5.2007, “PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT”, TË NDRYSHUAR Në  mbështetje  të  neneve  78  dhe  83,  pika  1,  të Kushtetutës,    me    propozimin    e    Këshillit    të Ministrave, KUVENDII REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: Në  ligjin  nr.  9723,  datë  3.5.2007,  “Për regjistrimin e biznesit”, të ndryshuar, bëhen [...]

2019-07-15T11:18:27+02:0015/07/2019|

NJOFTIM LIDHUR ME ZBATIMIN E RREGULLORES NR. 9 TE BORDIT TE MBIKQYRJES PUBLIKE

Bordi i Mbikqyrjes Publike në zbatim të ligjit Nr. 10091 datë 05.03.2009 "Për Auditimin Ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit ligjor dhe të Kontabilistit të miratuar" i ndryshuar me ligjin 47/2016, ka nxjerrë rregulloren Nr. 9 datë 27.02.2019 me të cilën saktëson rregullimin dhe mbikqyrjen e veprimtarisë së shoqatave të kontabilistëve dhe të profesionit të [...]

2020-09-28T10:34:22+02:0023/05/2019|
Go to Top