Trajnimi i Edukimit te Vijueshem – Dege dhe Seksione Shtator 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 26 - 28 Shtator 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-09-20T10:15:48+02:0020/09/2022|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm – Shtator 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 21 - 23 Shtator 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 10 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Trajnimi do të [...]

2022-09-09T15:24:14+02:0009/09/2022|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Tetor 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (07 - 16 Tetor 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (21 - 23 Tetor 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-09-09T11:54:21+02:0009/09/2022|

Plani i Veprimit të IFAC për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik

IFAC rrit angazhimin e profesionit të kontabilitetit për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik Plani i ri i Veprimit mbështet ekosistemin të qëndrueshëm kundër korrupsionit (Nju Jork, Nju Jork, 6 shtator 2022) – Sot, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) publikoi planin e saj të veprimit (LINK) për të rritur kontributin e profesionit të kontabilitetit në [...]

2022-09-07T14:53:31+02:0007/09/2022|

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme – Shtator 2022

Të nderuar anëtarë Në përputhje dhe në zbatim të Statutit të IKM, më datë 30 Shtator 2022, do të zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve të Institutit të Kontabilisteve te Miratuar. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do të marrin pjesë ata anëtarë, pjesë e Regjistrit Publik, të cilët kanë shlyer detyrimet statutore dhe janë [...]

2022-09-28T20:28:43+02:0002/09/2022|

Takimi mes FMN dhe IKM – TADAT

Më datë 15 Qershor 2022 në ambientet e DPT-së u zhvillua një takim mes Departamentit të çështjeve fiskale (FAD) të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Institutit të Kontabilistëve të Miratuar. Përfaqësuesit e IKM ishin: Dr. Sotiraq Dhamo - Kryetari i Këshillit të Drejtimit; Fatmir Bërdica - Nënkryetar i Këshillit të Drejtimit; Dashamir Begaj - Drejtor [...]

2022-06-17T12:36:40+02:0017/06/2022|

Thirrje për shprehje interesi – Pajisje Informatike

Pajisje Informatike (PC) për zyrat e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Qëllimi/Produktet e Parashikuara: Blerja e 3 (tre) kompjuterëve për zyrat e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Profili i Kompanisë: Të ketë minimalisht 5 vite e regjistruar në QKB, me objekt aktiviteti tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve informatike; Të ketë përvojë të suksesshme [...]

2022-06-06T10:05:57+02:0006/06/2022|

Problematikat lidhur me procesin e Fiskalizimit

Gjatë komunikimit të vazhdueshëm me anëtarësinë lidhur me ligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” kemi marrë feedback-un e tyre, duke ja përcjellë DPT dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në kuadër të përmirësimit të procesit të Fiskalizimit. Nëpërmjet shkresës Nr. 383 Prot, datë 10.02.2022 drejtuar DPT, kemi kërkuar përgjigje me shteruese lidhur [...]

2022-05-31T11:31:44+02:0031/05/2022|

Trajnimi i Edukimit te Vijueshem Qershor 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 01 - 03 Qershor 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Për shkak të [...]

2022-05-23T10:18:55+02:0010/05/2022|

Workshop Prill 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën Prill 2022: Në datat 26 - 27 Prill 2022, IKM do të organizojë dy Workshop, në kuadër të trajnimeve të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Anëtarët mund të regjistrohen [...]

2022-04-19T13:34:55+02:0019/04/2022|
Go to Top