Plani i Veprimit të IFAC për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik

IFAC rrit angazhimin e profesionit të kontabilitetit për të luftuar korrupsionin dhe krimin ekonomik Plani i ri i Veprimit mbështet ekosistemin të qëndrueshëm kundër korrupsionit (Nju Jork, Nju Jork, 6 shtator 2022) – Sot, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) publikoi planin e saj të veprimit (LINK) për të rritur kontributin e profesionit të kontabilitetit në [...]

2022-09-07T14:53:31+02:0007/09/2022|

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme – Shtator 2022

Të nderuar anëtarë Në përputhje dhe në zbatim të Statutit të IKM, më datë 30 Shtator 2022, do të zhvillohet Asambleja e Përgjithshme e anëtarëve të Institutit të Kontabilisteve te Miratuar. Në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme do të marrin pjesë ata anëtarë, pjesë e Regjistrit Publik, të cilët kanë shlyer detyrimet statutore dhe janë [...]

2022-09-28T20:28:43+02:0002/09/2022|

Takimi mes FMN dhe IKM – TADAT

Më datë 15 Qershor 2022 në ambientet e DPT-së u zhvillua një takim mes Departamentit të çështjeve fiskale (FAD) të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Institutit të Kontabilistëve të Miratuar. Përfaqësuesit e IKM ishin: Dr. Sotiraq Dhamo - Kryetari i Këshillit të Drejtimit; Fatmir Bërdica - Nënkryetar i Këshillit të Drejtimit; Dashamir Begaj - Drejtor [...]

2022-06-17T12:36:40+02:0017/06/2022|

Thirrje për shprehje interesi – Pajisje Informatike

Pajisje Informatike (PC) për zyrat e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Qëllimi/Produktet e Parashikuara: Blerja e 3 (tre) kompjuterëve për zyrat e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Profili i Kompanisë: Të ketë minimalisht 5 vite e regjistruar në QKB, me objekt aktiviteti tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve informatike; Të ketë përvojë të suksesshme [...]

2022-06-06T10:05:57+02:0006/06/2022|

Problematikat lidhur me procesin e Fiskalizimit

Gjatë komunikimit të vazhdueshëm me anëtarësinë lidhur me ligjin “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit” kemi marrë feedback-un e tyre, duke ja përcjellë DPT dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në kuadër të përmirësimit të procesit të Fiskalizimit. Nëpërmjet shkresës Nr. 383 Prot, datë 10.02.2022 drejtuar DPT, kemi kërkuar përgjigje me shteruese lidhur [...]

2022-05-31T11:31:44+02:0031/05/2022|

Trajnimi i Edukimit te Vijueshem Qershor 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM: Në datat 01 - 03 Qershor 2022, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të detyrueshme të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Për shkak të [...]

2022-05-23T10:18:55+02:0010/05/2022|

Workshop Prill 2022

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën Prill 2022: Në datat 26 - 27 Prill 2022, IKM do të organizojë dy Workshop, në kuadër të trajnimeve të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2022. Anëtarët mund të regjistrohen [...]

2022-04-19T13:34:55+02:0019/04/2022|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Standardet Kombëtare të Kontabilitetit

Gjatë periudhës 04 - 06 Mars 2022 dhe 11 - 13 Mars 2022 u zhvillua dhe përfundoi pjesa e parë e trajnimeve të Hyrjes në Profesion. Kandidatët të cilët synojnë të marrin titullin Kontabilist i Miratuar, si pjesë e kërkesave ligjore kanë ndjekur 32 orë trajnime për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.  Në javën në [...]

2022-03-15T11:07:02+01:0015/03/2022|

Takim me QKB – Shkurt 2022

Më datë 24.02.2022, pranë zyrave të QKB, u zhvillua takimi me: Përfaqësues nga IKM: Sotiraq Dhamo - Kryetar i Këshillit të Drejtimit; Fatmir Bërdica - Nën Kryetar i Këshillit të Drejtimit; Dashamir Begaj - Drejtor Ekzekutiv; Përfaqësues nga QKB: Flogers Broqi - Drejtor Juridik, Enkeleda Peshkatari - Drejtoreshë e Regjistrit dhe Analizës; Gjatë këtij takimi [...]

2022-03-10T14:47:44+01:0010/03/2022|

Takim me Bordin e Mbikëqyrjes Publike – Shkurt 2022

Më datë 17.02.2022, pranë zyrave të Bordit të Mbikëqyrjes Publike, u zhvillua takimi me: Përfaqësues nga IKM: Sotiraq Dhamo - Kryetar i Këshillit të Drejtimit; Fatmir Bërdica - Nën Kryetar i Këshillit të Drejtimit; Dashamir Begaj - Drejtor Ekzekutiv; Përfaqësues nga BMP: Dritan Fino - Kryetar i BMP; Aldo Spahiu - Drejtor Ekzekutiv; Gjatë këtij [...]

2022-03-10T14:43:50+01:0010/03/2022|
Go to Top