Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 10-14 Maj 2021

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Maj 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 10 - 14 Maj 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 20 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të Edukimit [...]

2021-05-03T03:49:34+02:0016/04/2021|

Trajnimi i Hyrjes në Profesion Shtator – Tetor 2021

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Kandidatët për KM duhet të ndjekin trajnimet e Hyrjes në Profesion në [...]

2021-09-14T10:55:32+02:0015/01/2021|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 27 – 29 Janar 2021 Degë dhe Seksione

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Janar 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 27 - 29 Janar 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 12 orëve të Anëtareve, në kuadër të trajnimeve të Edukimit [...]

2021-01-21T13:55:48+01:0013/01/2021|

VENDI I PROVIMIT DHE LISTA E KANDIDATËVE TË REGJISTRUAR

IKM njofton të gjithë kandidatët për Kontabilist të miratuar se KPAP ka publikuar Listën e Kandidatëve të regjistruar për Provimet Përfundimtare të Aftësive Profesionale si dhe Tarifën e regjistrimit për Provimin e parë. Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 12 Dhjetor 2020 “Raportimi [...]

2020-12-11T18:14:59+01:0011/12/2020|

TRAJNIMI PËR HYRJEN NË PROFESION PËR KANDIDATËT PËR KM – SKK & SNRF

IKM në vijim të njoftimit të Bordit të Mbikëqyrjesh Publike për hapjen e sezonit të Provimeve të Aftësive Profesionale për Kontabilistë të Miratuar do të fillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Kriteret për të marrë pjesë: Anëtarësimi në një Organizatë [...]

2020-11-14T16:18:15+01:0014/11/2020|

PROVIMET E AFTËSIVE PROFESIONALE PËR KONTABILIST TË MIRATUAR – REGJISTRIMI

Bordi i Mbikëqyrjes Publike ka shpallur hapjen e regjistrimeve për Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar. Për Kandidatët për Kontabilistë të Miratuar të cilët do të regjistrohen për Provimet e Aftësive Profesionale për sezonin e ri, përveç anëtarësimit në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura [...]

2020-11-13T12:02:18+01:0013/11/2020|

NJOFTIM: APLIKIM PËR KANDIDATURA SI ANËTAR TË KPAP

IKM njofton të gjithë anëtarët e vetë se: Nëpërmjet Shkresës Nr. 611, datë 30.10.2020 të dërguar nga BMP mbështetur ne Nenin 17 te Ligjit Nr. 10091, date 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar" i ndryshuar, për të realizuar testimet, ne kuadrin e Provimit Përfundimtar të Aftësive [...]

2020-11-03T11:50:27+01:0003/11/2020|

20 VITE IKM

Të nderuar anëtarë të IKM, Të dashur miq, kolegë, KM apo Kandidat për KM, Sot, në përvjetorin e 20 te IKM, doja t’ju drejtohesha me një përshëndetje. Do të dëshiroja që këtë përshëndetje ta bëja në një aktivitet ku të ishit të pranishëm të gjithë, për të festuar këtë datë të rëndësishme. Por kushtet e [...]

2020-05-10T14:56:14+02:0010/05/2020|

SHTYRJA E AFATIT TE DORËZIMIT TË PF DHE DEKLARATËS SË TATIM FITIMIT

IKM, në kuadër te situatës emergjente të krijuar kohët e fundit për shkak të virusit COVID 19, i është drejtuar Ministrisë së Financave, për dijeni të Drejtorisë së Përgjithshme te Tatimeve dhe kreut të Qeverisë me një kërkesë për shtyrjen e Afatit të dorëzimit të Pasqyrave Financiare dhe të Deklaratës së Tatimit mbi Fitimin. Kërkesa [...]

2020-03-14T23:59:32+01:0014/03/2020|
Go to Top