KALENDARI I TRAJNIMEVE PËR EDUKIMIN E VIJUESHËM TË ANËTARËVE TË IKM

Periudha: Janar – Qershor 2020 Vendndodhja: Tiranë Shënim: Për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrësve, ende nuk janë saktësuar datat, afatet dhe organizimi sipas rretheve për këto trajnime. Kalendari i mëposhtëm është referues. Në ditët në vijim do të njoftoheni për datat ekzakte. Trajnimi i Parë: 31 Janar - 02 Shkurt 2020 (20 ore) [...]

2020-01-21T13:26:40+01:0021/01/2020|

Lista Paraprake e Subjekteve KM të aprovuar nga BMP

Në zbatim te ligjit Nr. 10 091, datë 05.03.2009 “Për Auditimin Ligjor, Organizimin e Profesionit të Audituesit Ligjor dhe të Kontabilistit të Miratuar” i ndryshuar dhe kuadrit rregullator te miratuar nga BMP, në mënyrë specifike Rregulloren Nr. 9 “Për Rregullimin dhe Mbikqyrjen e Funksionimit të Organizatave Profesionale dhe Profesionit të Kontabilistit të Miratuar” e ndryshuar, [...]

2020-08-24T12:36:30+02:0015/01/2020|

KALENDARI I TRAJNIMEVE PËR HYRJEN NË PROFESION – KANDIDATË KM 2020

IKM ju njofton se pas muajit Mars 2020 do të zhvillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për të gjithë Kandidatët KM të anëtarësuar pranë tij, si pjesë e certifikimit te detyrueshëm për Provimet e Aftësive Profesionale  për t'u pajisur me Dëshminë  "Kontabilist i Miratuar". Shënim: Do të njoftoheni për datat [...]

2020-01-24T13:41:08+01:0007/01/2020|

Njoftim mbi shtyrjen e Procesit të Pajtueshmërisë Ligjore të Kontabilistëve të Miratuar

IKM ju bën me dije se Bordi i Mbikqyrjes Publike në vijim të procesit të vlerësimit të Pajtueshmërisë Ligjore të Kontabilistëve të Miratuar, me vendimin e tij Nr. 61 datë 26.12.2019 ka miratuar shtyrjen e veprimtarisë së Komisionit Ad-Hoc për verifikimin e Kontabilistëve deri më date 30 Qershor 2020. BPër rrjedhojë afati i dorëzimit të [...]

2020-01-29T10:33:35+01:0010/12/2019|

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – DHJETOR 2019

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – DHJETOR 2019 IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Dhjetor 2019, do te zhvilloje trajnimin e meposhtem: Ne datat 13-15 Dhjetor2019 per Deget Shkoder, Kavaje, Korce, Pogradec, Elbasan, Lushnje, Berat, Vlore, Fier Sarande, [...]

2019-12-06T14:23:31+01:0006/12/2019|

TRAJNIM PER HYRJE NE PROFESION – KANDIDATE KM DHJETOR 2019

IKM ju njofton se gjatë muajit Dhjetor 2019 - Janar 2020 do të zhvillohet trajnimi për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit për të gjithë Kandidatët KM të anëtarësuar pranë tij, si pjesë e certifikimit te detyrueshëm për Provimet e Aftësive Profesionale  për t'u pajisur me Dëshminë  "Kontabilist i Miratuar". Trajnimi do të zhvillohet në ambientet e Universitetit "Marin [...]

2019-12-17T10:26:04+01:0002/12/2019|

ANETARESIMI NE IFAC

Ne datat 12 – 14 Nentor 2019 u zhvillua Mbledhja e Keshillit te IFAC ne Vancouver, Kanada. Ne kete mbledhje Keshilli i IFAC votoi unanimisht per pranimin e IKM si anetare me te drejta te plota ne IFAC. PERSHENDETJE NGA PRESIDENTI I KESHILLIT TE DREJTIMIT TE IKM PERSHENDETJE NGA ANETARI I BORDIT TE [...]

2019-11-15T11:07:29+01:0015/11/2019|

VENDIME TE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME VENDIMET e Datës  29.09.2019 Asambleja e Pergjithshme e IKM në datë 29.09.2019 zhvilloi mbledhjen e radhës. Në përfundim të diskutimeve në lidhje me çështjet e rendit të ditës, Asambleja e Pergjithshme vendosi: Te miratoje Raportin e zhvillimit te aktivitetit dhe te veprimtarisë se organeve drejtuese te zgjedhura si dhe Raportin e Drejtorit [...]

2019-11-15T10:22:05+01:0015/11/2019|

VENDIME TE KESHILLIT TE DREJTIMIT

KESHILLI I DREJTIMIT VENDIM  Nr. 3 Datë  27.09.2019 Këshilli i Drejtimit i IKM në datë 27.09.2019 zhvilloi në zyrën qëndrore të IKM mbledhjen e radhës. Në përfundim të diskutimeve në lidhje me çështjet e rendi të ditës, Këshilli i Drejtimit vendosi: Te miratoje Raportin e Keshillit te Drejtimit per ne Asamblene e Pergjithshme te IKM [...]

2019-11-15T10:19:43+01:0015/11/2019|

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – NENTOR 2019

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – NENTOR 2019 IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Nentor 2019, do te zhvilloje trajnimin e meposhtem: Ne datat 18-22 Nentor 2019 per Degen Tirane dhe Durres, IKM organizon trajnimin per Edukimin e [...]

2019-11-13T14:41:49+01:0013/11/2019|
Go to Top