Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 10-14 Maj 2021

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Maj 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 10 - 14 Maj 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 20 orëve të Anëtarëve, në kuadër të trajnimeve të Edukimit [...]

2021-05-03T03:49:34+02:0016/04/2021|

VENDI I PROVIMIT DHE LISTA E KANDIDATËVE TË REGJISTRUAR

IKM njofton të gjithë kandidatët për Kontabilist të miratuar se KPAP ka publikuar Listën e Kandidatëve të regjistruar për Provimet Përfundimtare të Aftësive Profesionale si dhe Tarifën e regjistrimit për Provimin e parë. Njoftohen të gjithë kandidatët për Auditues Ligjor/Kontabilist i Miratuar që do të marrin pjesë në Provimin e datës 12 Dhjetor 2020 “Raportimi [...]

2020-12-11T18:14:59+01:0011/12/2020|

TRAJNIM PARAPREGATITOR PËR PROVIMIN E DYTË PËR KONTABILIST TË MIRATUAR

IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në RSH" organizon trajnimin në këtë disipline në datat 16 - 17 Dhjetor 2020. Për shkak të kushteve aktuale trajnimi [...]

2020-12-14T14:46:38+01:0007/12/2020|

TRAJNIMI PËR HYRJEN NË PROFESION PËR KANDIDATËT PËR KM – SKK & SNRF

IKM në vijim të njoftimit të Bordit të Mbikëqyrjesh Publike për hapjen e sezonit të Provimeve të Aftësive Profesionale për Kontabilistë të Miratuar do të fillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Kriteret për të marrë pjesë: Anëtarësimi në një Organizatë [...]

2020-11-14T16:18:15+01:0014/11/2020|

20 VITE IKM

Të nderuar anëtarë të IKM, Të dashur miq, kolegë, KM apo Kandidat për KM, Sot, në përvjetorin e 20 te IKM, doja t’ju drejtohesha me një përshëndetje. Do të dëshiroja që këtë përshëndetje ta bëja në një aktivitet ku të ishit të pranishëm të gjithë, për të festuar këtë datë të rëndësishme. Por kushtet e [...]

2020-05-10T14:56:14+02:0010/05/2020|

SHTYRJA E AFATIT TE DORËZIMIT TË PF DHE DEKLARATËS SË TATIM FITIMIT

IKM, në kuadër te situatës emergjente të krijuar kohët e fundit për shkak të virusit COVID 19, i është drejtuar Ministrisë së Financave, për dijeni të Drejtorisë së Përgjithshme te Tatimeve dhe kreut të Qeverisë me një kërkesë për shtyrjen e Afatit të dorëzimit të Pasqyrave Financiare dhe të Deklaratës së Tatimit mbi Fitimin. Kërkesa [...]

2020-03-14T23:59:32+01:0014/03/2020|

Njoftim mbi shtyrjen e Procesit të Pajtueshmërisë Ligjore të Kontabilistëve të Miratuar

IKM ju bën me dije se Bordi i Mbikqyrjes Publike në vijim të procesit të vlerësimit të Pajtueshmërisë Ligjore të Kontabilistëve të Miratuar, me vendimin e tij Nr. 61 datë 26.12.2019 ka miratuar shtyrjen e veprimtarisë së Komisionit Ad-Hoc për verifikimin e Kontabilistëve deri më date 30 Qershor 2020. BPër rrjedhojë afati i dorëzimit të [...]

2020-01-29T10:33:35+01:0010/12/2019|

ANETARESIMI NE IFAC

Ne datat 12 – 14 Nentor 2019 u zhvillua Mbledhja e Keshillit te IFAC ne Vancouver, Kanada. Ne kete mbledhje Keshilli i IFAC votoi unanimisht per pranimin e IKM si anetare me te drejta te plota ne IFAC. PERSHENDETJE NGA PRESIDENTI I KESHILLIT TE DREJTIMIT TE IKM PERSHENDETJE NGA ANETARI I BORDIT TE [...]

2019-11-15T11:07:29+01:0015/11/2019|

Njoftim!

IKM njofton se jane mbyllur regjistrimet per trajnimin me temë "Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, të drejtën penale, legjislacionit tregtar dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë"

2018-10-09T08:54:55+02:0014/09/2018|
Go to Top