Trajnimi i Hyrjes në Profesion – Mars 2022

IKM njofton të gjithë të interesuarit që duan të marrin pjesë në Provimet e Aftësive Profesionale për Kontabilist të Miratuar, fillimin e trajnimeve për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit (04 - 13 Mars 2022) dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (18 - 20 Mars 2022), si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion. Trajnimet do [...]

2022-02-07T12:13:45+01:0007/02/2022|

Thirrje për shprehje interesi

Platforma Qendrore e anëtarësisë së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Qëllimi/Produktet e Parashikuara: Redesign i faqes së Webit të IKM; Platforma qendrore e anëtarësisë, e cila do të përfshijë databazën e të dhënave të anëtarësisë, modulin e Administrimit, modulin e përdoruesit, modulin e certifikatave. Profili i Kompanisë: Të ketë minimalisht 5 vite e regjistruar në [...]

2022-01-24T13:37:31+01:0024/01/2022|

Artikuj – Lidershipi i Mendimit

Artikulli 1: "Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change" Ky punim është i pari nga katër pjesët e artikullit për Lidershipin e Mendimit, i punuar dhe i bazuar mbi një studim eksplorues si dhe një Tryezë të Rrumbullakët të mbajtur nga Shoqata e Kontabilistë të Miratuar të Kanadasë (CPA Canada), Instituti [...]

2021-12-24T13:55:59+01:0024/12/2021|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 20-23 Dhjetor 2021

Në përputhje me Rregulloren e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional të IKM, Ligjin 10091 dhe Rregulloren Nr. 9 të BMP çdo Kontabilist i Miratuar duhet të ndjekë minimalisht 40 orë Edukim të Vijueshëm në vit. Për t'u mundësuar anëtarëve plotësimin e këtij detyrimi prej 40 oresh, IKM ju njofton se do të organizojë trajnimin e [...]

2021-12-14T17:29:26+01:0014/12/2021|

Simpozium – Impakti i pandemisë dhe risive fiskale në cilësinë e raportimit financiar

Nga Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit (KKK) më datë 07.12.2021, në ambientet e Hotel Tirana International u zhvillua një simpozium me temë: "Impakti i Pandemisë dhe risive fiskale në cilësinë e raportimit financiar të njësive ekonomike në Shqipëri". Në këtë simpozium të organizuar nga KKK merrnin pjesë dhe ishin prezent përfaqësues nga institucionet shtetërore si: Ministria e [...]

2021-12-13T12:11:44+01:0013/12/2021|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 13-17 Dhjetor 2021

Në përputhje me Rregulloren e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional të IKM, Ligjin 10091 dhe Rregulloren Nr. 9 të BMP çdo Kontabilist i Miratuar duhet të ndjekë minimalisht 40 orë Edukim të Vijueshëm në vit. Për t'u mundësuar anëtarëve plotësimin e këtij detyrimi prej 40 oresh, IKM ju njofton se do të organizojë trajnimin e [...]

2021-12-07T11:01:41+01:0007/12/2021|

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Në datë 20 Nëntor 2021 në ambientet e Hotel Rogner u organizua Asambleja e Përgjithshme të Anëtarësisë së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar (IKM).Në përputhje me statutin e IKM, në Asamblenë e Përgjithshme morën pjese përfaqësuesit e anëtarësisë me të drejtë vote.Asambleja miratoi aktivitetin e IKM për periudhën midis dy mbledhjeve si dhe zgjodhi organet [...]

2021-12-04T13:50:17+01:0004/12/2021|

Diskutimi Vjetor i Programit të anëtarësimit të IKM pranë IFAC

Më datë 1 Dhjetor 2021, u zhvillua takimi vjetor me IFAC ku u diskutuan çështje të programit të anëtarësimit të IKM pranë saj. Në këtë takim morën pjesë; Kryetari i Këshillit të Drejtimit, Prof. Dr. Sotiraq Dhamo, përfaqësuesi i IFAC znj. Sarah Gagnon, Drejtori Ekzekutiv z. Dashamir Begaj si dhe anëtarë të Stafit Ekzekutiv. Gjatë [...]

2021-12-04T13:38:01+01:0002/12/2021|

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm Profesional Tetor 2021 – Tiranë

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Tetor 2021, do të zhvillojë trajnimin e mëposhtëm: Në datat 25 - 29 Tetor 2021, IKM do të organizojë trajnimin prej 20 orëve të Anëtareve, në kuadër të [...]

2021-10-15T16:43:27+02:0003/10/2021|
Go to Top