Trajnim per Kualifimin e Vijueshem Shtator 2019

Ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, ju njoftojme se ne datat 20-29 Shtator 2019,  IKM organizon trajnimin per kualifikimin e vijueshem te antareve te cilet per periudhen 2014-2019 nuk kane  marre pjese ne keto trajnime. Kuota e kualifikimit te vijueshem eshte 16,000 leke dhe [...]

2019-09-13T13:41:01+02:0013/09/2019|

NJOFTIM LIDHUR ME ZBATIMIN E RREGULLORES NR. 9 TE BORDIT TE MBIKQYRJES PUBLIKE

Bordi i Mbikqyrjes Publike në zbatim të ligjit Nr. 10091 datë 05.03.2009 "Për Auditimin Ligjor, organizimin e profesionit të Audituesit ligjor dhe të Kontabilistit të miratuar" i ndryshuar me ligjin 47/2016, ka nxjerrë rregulloren Nr. 9 datë 27.02.2019 me të cilën saktëson rregullimin dhe mbikqyrjen e veprimtarisë së shoqatave të kontabilistëve dhe të profesionit të [...]

2020-09-28T10:34:22+02:0023/05/2019|

Trajnim për Konsulent Tatimor dhe Doganor

IKM njofton te gjithë antarët e saj KM se në datat 19 – 25 Nëntor 2018, organizon trajnimin për Konsulent Tatimor dhe Doganor. Programi i trajnimit perfshin temat në fushën e legjislacionit tatimor, e taksave kombëtare e vendore, doganor dhe ai në fushën e mbrojtjes shoqërore të punonjësve. Në përfundim të trainimit, pjesmarrësit do t'i [...]

2018-10-26T19:47:02+02:0026/10/2018|

Ndryshon data e provimit “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”.

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë regjistruar në provimet për KM sezoni 2018, se KPAP ka ndryshuar datën e provimit në disiplinën: "Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë". Ky provim  do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018.

2018-10-09T08:54:55+02:0025/09/2018|
Go to Top