FORMULAR REGJISTRIMI TESTIMI – 26 QERSHOR 2021

Të dhënat personale

Plotësoni të dhënat tuaja personale për t'u regjistruar. Nuk mund të procedoni me regjistrimin nëse nuk ngarkoni Mandat Pagesën e tarifës së trajnimit.
Lutemi te zgjidhni grupin te cilit i perksni sipas emailit te derguar.

Të dhënat e kontaktit

Adresa e email-it në këtë fushë duhet jetë e njëjtë me adresën e email-it në fushën përkrahë.

Mandat Pagesat

Dokumentat e lejuara jane *.pdf, *.jpg, *.jpeg. Madhësia maksimale e lejuar është 2 MB.