Trajnimet do të zhvillohen për Kualifikimin e Vijueshem të antarëve të IKM dhe trajnimet cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar.

Periudha Shtator – Dhjetor  2019

[table “6” not found /]

Për cdo informacion që lidhet me regjistrimin, komunikimi bëhet nëpërmjët adresës së email-it: ikm.alb@gmail.com ose ne Nr. e telefonit: 0694877738