IKM është e vetmja Organizatë Profesionale e Kontabilistëve të Miratuar e njohur nga Bordi i Mbikëqyrjes Publike. Prej vitit 2019 IKM është anëtare me të drejta të plota në IFAC (për më shumë vizitoni linkun https://www.ifac.org/), organizata ndërkombëtare më e madhe e Kontabilistëve dhe Audituesve.

Anëtarësimi me të drejta të plota në IKM u rezervohet vetëm atyre që kanë fituar titullin Kontabilist i Miratuar. Të gjithë të interesuarit e tjerë, që synojnë të marrin titullin KM, mund t’u bashkohen radhëve të IKM me statusin “Kandidat”.

Për t’u anëtarësuar në IKM me statusin “Kandidat”, duhet të plotësoni dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Plotësoni formularin e regjistrimit; 
2.
Kopje e Diplomës së Nivelit të dytë ose ekuivalente e saj (DIND);
3. Kopje e Dokumentit të Identifikimit (ID), pashaportës ose letërnjoftimi;
4. CV personale në gjuhën shqipe;
5. Fotografi digitale 4 cm x 5 cm (fotografi për dokument);
6. Vërtetimi i pagesës së tarifës (Mandat Pagesë) prej 2.000 Lekë/vit

Pagesa mund të kryhet pranë:

● Arkës së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar
● OTP Albania – LEKAcc. Nr 1522, IBAN: AL65 2131 1044 0000 0000 0000 1522
● Banka Kombëtare Tregtare – LEK, Acc. Nr: 402013345, IBAN: AL6220511021013345CLOTCLALLA


REGJISTRIMI

Regjistrimi mund të kryhet nëpërmjet formularit të mëposhtëm: