Artikulli 1: “Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change”

Ky punim është i pari nga katër pjesët e artikullit për Lidershipin e Mendimit, i punuar dhe i bazuar mbi një studim eksplorues si dhe një Tryezë të Rrumbullakët të mbajtur nga Shoqata e Kontabilistë të Miratuar të Kanadasë (CPA Canada), Instituti i Kontabilistëve të Miratuar të Skocisë (ICAS) dhe Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC), me titull “Lidershipi Etik në një epokë Kompleksiteti dhe ndryshimi dixhital.”

 

Artikulli 2: “Technology is a double-edged sword with both opportunities and challenges for the accountancy profession” 

Ky punim është i dyti nga katër pjesët e artikullit për Lidershipin e Mendimit, i punuar dhe i bazuar mbi një studim eksplorues si dhe një Tryezë të Rrumbullakët të mbajtur nga Shoqata e Kontabilistë të Miratuar të Kanadasë (CPA Canada), Instituti i Kontabilistëve të Miratuar të Skocisë (ICAS) dhe Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC), me titull “Teknologjia, një thikë me dy presa, me oportunitete dhe sfida për profesionin kontabël “

Gjithashtu është i plotësuar me pikëpamjet e ndryshme të palëve të interesit të mbledhura përmes iniciativës teknologjike të IESBA.