Me poshte do te gjeni Formularin e Vleresimit te Kualifikimit te Vijueshem

[os-widget path=”/ikmalbania/formular-vleresimi-cpd”]