Kalendari i provimeve të aftësive profesionale per KM
Dokumentat per regjistrim ne provimet e aftësive profesionale per KM
Programi i provimeve të aftësive profesionale per KM
Tarifat e provimeve të aftësive profesionale per KM dhe AL