Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët janë regjistruar në provimet për KM sezoni 2018, se KPAP ka ndryshuar datën e provimit në disiplinën: “Zbatimi në praktikë i kërkesave të legjislacionit të tatimeve dhe taksave në Republikën e Shqipërisë”. Ky provim  do të zhvillohet në datën 20 Tetor 2018.