IFAC rrit angazhimin e profesionit të kontabilitetit për të luftuar
korrupsionin dhe krimin ekonomik

Plani i ri i Veprimit mbështet ekosistemin të qëndrueshëm kundër korrupsionit

(Nju Jork, Nju Jork, 6 shtator 2022) – Sot, Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve (IFAC) publikoi planin e saj të veprimit (LINK) për të rritur kontributin e profesionit të kontabilitetit në si dhe mbështetjen e një ekosistemi të qëndrueshëm kundër korrupsionit që përfshin një grup të ndryshëm pjesëmarrësish dhe politikash. Plani i Veprimit për Luftën kundër Korrupsionit dhe Krimit Ekonomik përcakton më shumë se 30 veprime specifike për IFAC dhe profesionin e kontabilitetit në lidhje me arsimin, politikat e bazuara në dëshmi, standardet globale, partneritetin dhe lidership-in e mendimit.

“Korrupsioni dhe krimet ekonomike të lidhura me to, si pastrimi i parave, ryshfeti, evazioni fiskal dhe mashtrimi, janë pengesa të rëndësishme për rritjen ekonomike dhe zhvillimin njerëzor dhe, në fund të fundit, për arritjen e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së – të shtatëmbëdhjetë prej tyre”, tha CEO i IFAC, Kevin. Dancey. “Plani ynë i Veprimit ilustron disa metoda të testuara dhe disa të reja që e bëjnë të qartë se profesioni i kontabilitetit është një aleat kryesor në luftë. Ne mezi presim të punojmë me organizatat tona anëtare dhe partnerë të tjerë për të bërë një ndryshim të vërtetë dhe për të nxitur ndryshime pozitive.”

Plani i Veprimit mishëron një angazhim të shtuar të profesionit të kontabilitetit për të luftuar korrupsionin, si dhe krimin ekonomik më gjerësisht. Ai shfrytëzon shtrirjen e profesionit në praktikën publike, biznesin dhe sektorin publik për të kontribuar drejtpërdrejt në luftën kundër korrupsionit dhe në mënyrë indirekte duke mbështetur integritetin dhe transparencën në biznes dhe qeveri, si dhe politikëbërjen efektive globale dhe të brendshme.

Plani i Veprimit u zhvillua me një angazhim të gjerë në të gjithë 180 organizatat anëtare të IFAC, si dhe grupet tona këshilluese, partnerët e rrjetit dhe organizatat e tjera kryesore globale. Duke u frymëzuar nga Strategjia Kundër Korrupsionit për Profesionin Juridik të Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve (IBA), Plani i Veprimit u zhvillua në koordinim të ngushtë me IBA-në, me të cilin do të vazhdojmë të koordinojmë për të ndihmuar në rritjen e energjisë në këtë punë të rëndësishme.

 

Rreth IFAC
IFAC është organizata globale për profesionin e kontabilitetit e përkushtuar për t’i shërbyer interesit publik duke forcuar profesionin dhe duke kontribuar në zhvillimin e ekonomive të forta ndërkombëtare. IFAC përbëhet nga 180 anëtarë dhe bashkëpunëtorë në 135 juridiksione, që përfaqësojnë më shumë se 3 milionë kontabilistë në praktikën publike, arsim, shërbim qeveritar, industri dhe tregti.

Raporti Strategjik kundër korrupsionit

Plani i Veprimit të IFAC për luftën kundër korrupsionit dhe krimit ekonomik.