Më poshtë do të gjeni Projekt Vendimet dhe ndryshimet ligjore, të cilat janë propozuar si pjesë e Paketës Fiskale 2023.

  • Projekt Vendimi për TVSH;

  • Projekt Vendimi për Ligjin e Procedurave Tatimore;

  • Projekt Vendimi për Taksat Kombëtare;

  • Projekt Vendimi për Akcizën:

Komentet tuaja, mendimet dhe sugjerimet janë të mirëpritura deri ditën e Martë, datë 18.10.2022 ora 09.00, per t’u paraqitur në diskutimet e Këshillit Tatimor.

Komentet tuaja mund t’i dergoni në info@ikm.org.al ose ikm.alb@gmail.com

Projekt Vendimi për TVSH

Projekt Vendimi për Ligjin e Procedurave Tatimore

Projekt Vendimi për Taksat Kombëtare

Projekt Vendimi për Akcizën