Tetor 2021 – Kalendari i Mbledhjeve të Degëve dhe Seksioneve

IKM ju njofton se në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10901, Neni 25 dhe 52, si dhe kërkesave të Statutit të IKM, për periudhën  Tetor 2021, do të zhvillojë trajnimin në kuadër të Edukimit të Vijueshëm për periudhën 2021

Këshilli i Drejtimit miratoi programin dhe kalendarin e Edukimit të Vijueshëm Profesional për 6 mujorin e dytë të vitit 2021 të propozuar nga KEKP, ku janë të përcaktuara temat e trajnimeve, datat, orari i trajnimeve si dhe lektoret për çdo temë;

Më poshtë do të gjeni Kalendarin e trajnimeve të Edukimit të Vijueshem Profesional:

Këshilli i Drejtimit së bashku me Këshillin e Zgjeruar të Kryetareve të Degëve dhe Seksioneve miratoi organizimin e mbledhjeve për zgjedhjen e kryesive të Degëve dhe Seksioneve si dhe kalendarin për këto mbledhje. Në ditën e mbledhjes do të zhvillohet një trajnim prej 4 (katër) orësh, pa pagesë, i cili do të jetë i vlefshëm në kuadër të Edukimit te Vijueshëm. Në përfundim të trajnimit do të zhvillohet mbledhja për zgjedhjen e Kryesive të Degëve dhe Seksioneve.

Kalendari i trajnimit dhe mbledhjeve të Degëve dhe Seksioneve:

AktivitetiData e TrajnimitData e MbledhjesDegë/SeksioniOrganizimi
Trajnim EDV dhe Mbledhja e Degës/Seksionit16 Tetor 202116 Tetor 2021Elbasan, Pogradec, KorçëAuditor
Trajnim EDV dhe Mbledhja e Degës/Seksionit16 Tetor 202116 Tetor 2021Fier, Berat, Lushnje, Vlorë, Sarandë Auditor
Trajnim EDV dhe Mbledhja e Degës/Seksionit23 Tetor 202123 Tetor 2021Durrës, Kavajë, Shkodër Auditor
Trajnim EDV dhe Mbledhja e Degës/Seksionit30 Tetor 202130 Tetor 2021Tiranë Auditor

 Programi dhe mënyra e regjistrimit do t’u komunikohen gjithesecilit nëpërmjet email-it.

2021-10-03T14:04:34+02:0001/10/2021|

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

Go to Top