IKM njofton te gjithë antarët e saj KM se në datat 19 – 25 Nëntor 2018, organizon trajnimin për Konsulent Tatimor dhe Doganor.

Programi i trajnimit perfshin temat në fushën e legjislacionit tatimor, e taksave kombëtare e vendore, doganor dhe ai në fushën e mbrojtjes shoqërore të punonjësve.

Në përfundim të trainimit, pjesmarrësit do t’i nënshtrohen testimit të njohurive te marra në këtë trajnim si dhe do të pajisen me certificate të njohur zyrtarisht.

Trainimi është 29 orë dhe oraret e trainimit janë.

E Hënë – Premte ora 17.00 – 21.00
E Shtunë 13.00 – 18.00
E Diel 9.00 – 13.00

Regjistrimet bëhen duke dërguar e-mail në adresën e IKM: ikm.alb@gmail.com, ose duke u paraqitur në zyrën e IKM nga e hëna në të Premte 8.30 – 15.30

Për çdo informacion tjetër të nevojshëm na kontaktoni në:

Email: ikm.alb@gmail.com
Mob: 0694877738
Tel: 042347585