Ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, ju njoftojme se ne datat 20-29 Shtator 2019,  IKM organizon trajnimin per kualifikimin e vijueshem te antareve te cilet per periudhen 2014-2019 nuk kane  marre pjese ne keto trajnime.

Kuota e kualifikimit te vijueshem eshte 16,000 leke dhe pagesa kryhet ne llogarine bankare te IKM te cilen mund ta gjeni ne rubriken “Kontakte” ne faqen e IKM.

Trajnimi do te zhvillohet ne ambjentet e Universitetit “Marin Barleti” te diga e liqenit artificial.

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM urdherpagesen e skanuar brenda dates 18.09.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

Me poshte mund te shkarkoni programin e trajnimit:

 

 

 

*Ky trajnim organizohet per te gjithe ata KM anetare te IKM te cilet gjate periudhes 2014-2019 nuk kane marre pjese ne trajnimet e Kualifikimit te Vijueshem.
Jane te mirepritur edhe ata anetare te cilet, pavarsisht se kane ndjekur trajnimet e Kualifikimit te Vijueshem gjate periudhes 2014-2019, jane te interesuar te ndjekin temat qe do te trajtohet gjate ketij trajnimi.