IKM njofton te gjithe anetaret e tij kandidate per KM, se ne kuader te pergatitjes per provimin e trete “ZBATIMI NE PRAKTIKE I KERKESAVE TE LEGJISLACIONIT TE TATIMEVE DHE TAKSAVE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE” organizon trajnimin ne kete displine ne datat 25-26 Maj 2019.

Trajnimi do te zhvillohet:
E Shtune dt. 25.05.2019 orari 13.00 – 19.00
E Diele dt. 26.05.2019 orari 09.00 – 15.00 
Pagesat mund te kryhen ne nje prej llogarive bankare te listuara ne faqen zyrtare ikm.org.al ne seksionin “Kontakte” ose pagese duke u paraqitur te zyra e IKM te Rr. Elbasanit. Mandat Pagesen e bankes mund ta dergoni te skanuar ne kete adrese emaili ose ta paraqesni dorazi prane zyres se IKM.
Tarifa per trajnimin eshte 6’000 leke.
Afati i fundit per regjistrim eshte data 24 Maj  2019. Regjistrimi do te quhet i kryer ne momentin qe dergohet Mandat Pagesa e skanuar (ne rastin e pageses nepermjet llogarise bankare).
Per vendin se ku do te zhvillohen trajnimet do te njoftoheni ne nje email te dyte.