TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – NENTOR 2019

TRAJNIMI I EDUKIMIT TE VIJUESHEM – NENTOR 2019

IKM ju njofton se ne zbatim te kerkesave te rregullores Nr. 9 date 27.02.2019 te BMP si dhe kerkesave te Statutit, per periudhen Nentor 2019, do te zhvilloje trajnimin e meposhtem:

Ne datat 18-22 Nentor 2019 per Degen Tirane dhe Durres, IKM organizon trajnimin per Edukimin e Vijueshem te Anetareve ne kuader te aktiviteteve te Edukimit te Vijueshem per vitin 2019.

Trajnimi do te zhvillohet ne ambjentet e Universitetit “Marin Barleti” te diga e liqenit artificial.

Per Tarifen do te njoftoheni nga IKM.

Per shkak te numrit te larte te pjesemarrjes, numri i vendeve eshte i kufizuar dhe per rrjedhoje eshte e nevojshme te behet regjistrimi brenda afateve te percaktuara me poshte.

Per regjistrimin ne kete trajnim, te gjithe te interesuarit duhet te dergojne ne adresen elektronike te IKM Mandat Pagesen e skanuar brenda dates 15.11.2019 nga ku do te marrin edhe konfirmimin per regjistrim.

*Anetaret e rretheve do te njoftohen ne ditet ne vijim per datat dhe vendndodhjen e trajnimit.

Me poshte mund te shkarkoni programin e trajnimit:

2019-11-13T14:41:49+01:0013/11/2019|

Share This Story, Choose Your Platform!

About the Author:

Go to Top