KONTABILITETI, KONTROLLI, LEGJISLACIONI TREGTAR E TATIMORE

TIRANE, PRILL 2006

KONTABILITETI, KONTROLLI, LEGJISLACIONI TREGTAR E TATIMORE

MATERIAL TRAJNIMI: STANDARDED KOMBETARE TE KONTABILITETIT - 2006

TIRANE, DHJETOR 2006

MATERIAL TRAJNIMI: STANDARDED KOMBETARE TE KONTABILITETIT - 2006

PASQYRAT FINANCIARE SIPAS SKK - 2008

TIRANE, DHJETOR 2008

PASQYRAT FINANCIARE SIPAS SKK - 2008

SHIKIM I PERGJITHSHEM I SNRF - 2008

TIRANE, QERSHOR 2009

SHIKIM I PERGJITHSHEM I SNRF - 2008

TRAJNIM NE LEGJISLACIONIN TATIMOR - 2009

TIRANE, MARS 2009

TRAJNIM NE LEGJISLACIONIN TATIMOR - 2009

STANDARDED KOMBETARE TE KONTABILITETIT - TE PERMIRESUARA - 2014

TIRANE, DHJETOR 2014

STANDARDED KOMBETARE TE KONTABILITETIT - TE PERMIRESUARA - 2014

MATERIAL TRAJNIMI PER PROVIMIN PER KONTABILIST TE MIRATUAR (I PERDITESUAR) - 2018

TIRANE, PRILL 2018

MATERIAL TRAJNIMI PER PROVIMIN PER KONTABILIST TE MIRATUAR (I PERDITESUAR) - 2018

MATERIAL TRAJNIMI PER PROVIMIN PER KONTABILIST TE MIRATUAR (LEGJISLACIONI) - 2018

TIRANE, TETOR 2018

MATERIAL TRAJNIMI PER PROVIMIN PER KONTABILIST TE MIRATUAR (LEGJISLACIONI) - 2018

MATERIAL TRAJNIMI PER PROVIMIN PER KONSULENT TATIMOR DHE DOGANOR - 2018

TIRANE, NENTOR 2018

MATERIAL TRAJNIMI PER PROVIMIN PER KONSULENT TATIMOR DHE DOGANOR - 2018