REGJISTRIMI – Kandidat për Kontabilist të Miratuar

Regjistrimi mund të kryhet nëpërmjet formularit të mëposhtëm ose duke dorëzuar dokumentet fizikisht në zyrat e IKM.  Sigurohuni të plotësoni dokumentet e kërkuara paraprakisht.

 

(Mund të zgjidhni më shumë se një)
Vendosni vitin e fundit të përfundimit të studimeve.
Vendosni numrin e viteve
(opsionale)

Dokumentacioni

Lutemi të ngarkoni të gjithë dokumentet e kërkuara. Formatet e lejuara janë *.pdf, *.jpg, *.jpeg, *.png. Madhesia e lejuar është 2MB për çdo dokument.
Lutemi të ngarkoni kërkesën të plotësuar dhe të nënshkruar.
Kartë ID, Pasaporte
Në formatin 4cm x 5 cm
Në formatin 4cm x 5 cm