Rezart Demiraj
Rezart DemirajDoktor i Shkencave ne Kontabilitet
Pedagog në Departamentin e Kontabilitetit, Fakulteti i Ekonomisë, në Univeristetin e Tiranës që prej Tetorit të vitit 2008.

Diplomuar në vitin 2008 në FEUT, sistemi 4-vjeçar, në degën Financë – Kontabilitet, profili Kontabilitet. Në vitin 2010 përfunduar studimet Master Shkencor në Kontabilitet dhe Auditim, në FEUT.

Në vitin 2012 fituar titulli profesional në kontabilitet “Kontabilist i Miratuar”.

Konsulent pranë shumë kompanive shqiptare dhe të huaja me fokus në fushën e kontabilitetit, raportimit financiar, sistemeve të informacionit kontabël, etj.

Frekuentimi i programit të Kualifikimit të Vijueshëm Profesional 100%

  • Konsulencë financiare

  • Konsulencë në fushën e tatimeve dhe taksave

  • Konceptim dhe ndërtim i Sistemeve të Kompjuterizuara të Informacionit Kontabël

  • Hartim i Pasqyrave Financiare

  • Mbajtje e Kontabilitetit të Shoqërive

  • Auditim dhe Kontroll i brendshëm

  • Listë Pagesat për shoqëri me shumë punonjës

[contact-form-7 id=”14″ title=”Contact form 1″]