PARTNERËT E IKM

INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS

KËSHILLI KOMBËTAR I KONTABILITETIT

BORDI I MBIKQYRJES PUBLIKE

INSTITUTI I EKSPERTËVE KONTABËL TË AUTORIZUAR

FAKULTETI I EKONOMISË UNIVERSITETI I TIRANËS

UNIVERSITETI I SHKODRËS LUIGJ GURAKUQI

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE

SHOQATA E KONTABILISTËVE TË CERTIFIKUAR DHE AUDITORËVE TË KOSOVËS

DHOMA E TREGTISË DHE INDUSTRISË DURRËS

ADRESA TË TJERA

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS