KALENDARI I TRAJNIMEVE: MARS – PRILL 2019

Trajnimet do të zhvillohen për Standardet Kombëtare dhe Ndërkombëtare të Kontabilitetit, të cilat shërbejnë për hyrjen në provimet për marrjen e titullit Kontabilist i Miratuar!

Lloji i Trajnimit: Trajnim në SKK
Kohëzgjatja: 6 ditë
Java I:  15 – 17 Mars 2019
Java II: 22 – 24 Mars 2019

Lloji i Trajnimit: Trajnim në SNK/SNRF
Kohëzgjatja: 2 ditë
30 – 31 Mars 2019

Lloji i Trajnimit: Kurs përgatitor për provimin e I për KM
Kohëzgjatja: 3 ditë
Ditët: 05 – 07 Prill 2019

Trajnimet do te zhvillohen prane ambienteve te Universitetit Marin Barleti, Tirane.

Orari për SKK
E Premte: 17.00 – 21.00
E Shtunë: 13.00 – 19.00
E Diel: 9.00 -15.00

Orari për SNK
E Shtunë: 13.30 – 20.00
E Diel 9.00 – 14.30

Datat per regjistrimin per provim nuk kane ndryshuar (01.03.2019 – 15.03.2019)

Për çdo informacion që lidhet me regjistrimin, komunikimi bëhet nëpërmjet adresës së email-it ikm.alb@gmail.com ose ne nr e telefonit 0676323425.