IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në RSH organizon trajnimin në këtë disipline në datat 16 – 17 Dhjetor 2020.

Për shkak të kushteve aktuale trajnimi do të zhvillohet online.

Trajnimi do të zhvillohet sipas kalendarit të mëposhtëm:

E Mërkurë datë 16 Dhjetor 2020 orari 17:00 – 20:00

E Enjte datë 17 Dhjetor 2020 orari 17:00 – 20:00

Për regjistrim dhe çdo informacion tjetër mund të kontaktoni në adresën e email-it ikm.alb@gmail.com ose në Nr. e telefonit të vendosur në faqen e IKM në rubrikën kontakte.