IKM njofton të gjithë anëtarët e tij kandidatë për KM, se në kuadër të përgatitjes për Provimin e Dytë “Zbatimi në praktikë i legjislacionit mbi të drejtën civile, penale, tregtare dhe të drejtën e punës në Republikën e Shqipërisë organizon trajnimin në këtë disipline në datat 23 – 25 Shkurt 2021.

Për shkak të kushteve aktuale trajnimi do të zhvillohet online.

Trajnimi do të zhvillohet sipas kalendarit të mëposhtëm:

E Martë datë 23 Shkurt 2021 orari 17:00 – 21:00

E Mërkurë datë 24 Shkurt 2021 orari 17:00 – 21:00

E Enjte datë 25 Shkurt 2021 orari 17:00 – 21:00

Për regjistrim dhe çdo informacion tjetër mund të kontaktoni në adresën e email-it ikm.alb@gmail.com ose në Nr. e telefonit të vendosur në faqen e IKM në rubrikën kontakte.

Formularin e regjistrimit mund ta gjeni më poshtë:

Shkarkoni Programin e trajnimit: