IKM në vijim të njoftimit të Bordit të Mbikëqyrjesh Publike për hapjen e sezonit të Provimeve të Aftësive Profesionale për Kontabilistë të Miratuar do të fillojë trajnimet për Standardet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar, si pjesë e kërkesave për Hyrjen në Profesion.

Kriteret për të marrë pjesë:

  1. Anëtarësimi në një Organizatë Profesionale të Kontabilistëve të Miratuar të njohur nga BMP (Organizatat e njohura http://www.bmp.al/ikm/). Për t’u anëtarësuar në IKM duhet të plotësoni dokumentacionin e listuar në seksionin Anëtarësia > Si të bëhesh kandidat për KM (https://ikm.org.al/kandidatet-per-km/)

  2. Pagesa e Tarifës së trajnimit (Kontaktoni në adresën e e-mailit ikm.alb@gmail.com për t’u informuar)

  3. Plotësimi i Formularit të Regjistrimit për trajnimin

Për shkak të kushteve aktuale, trajnimi do të zhvillohet nëpërmjet një platforme elektronike, në formatin e një webinar-i.

Afati i fundit për regjistrim është data 19 Nëntor 2020, ora 11:00.

Të dhënat dhe linku i webinar-it do t’u dërgohet në datën 19 Nëntor 2020, ora 13:00  vetëm atyre Kandidatëve të cilët do të kenë kryer regjistrimin.

Kalendari i trajnimeve do të jetë si më poshtë:

TRAJNIM NË STANDARDET KOMBËTARE TË KONTABILITETIT

Data

Kohëzgjatja

Dita I

19.11.2020

4 orë

Dita II

20.11.2020

4 orë

Dita III

21.11.2020

4 orë

Dita IV

23.11.2020

4 orë

Dita V

24.11.2020

4 orë

Dita VI

25.11.2020

4 orë

Dita VII

26.11.2020

4 orë

Dita VIII

27.11.2020

4 orë

Totali

32 orë

TRAJNIM NË STANDARDET NDËRKOMBËTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR

Data

Kohezgjatja

Dita I

30.11.2020

4 orë

Dita II

01.12.2020

4 orë

Dita III

02.12.2020

4 orë

Totali

12 orë