Trajnim Edukim i Vijueshem 27-29 Janar 2021

Lutemi te jepni vlersimin tuaj ne lidhje me trajnimin e Edukimit te Vijueshem te organizuar nga IKM ne 27-29 Janar 2021.  

Vlerësim i përgjithshëm

Vlerësim i përgjithshëm i trajnimit.
Shume keqKeqMjaftueshemMireShume mire
Trajnimi permbush objektivat e percaktuar
Trajnimi zgjeroi njohurite tuaja
Trajnimi kaloi pritshmerite tuaja
Ne trajnim u trajtuan materiale te lidhura me praktiken tuaj
Bashkeveprimi me pjesemarresit perberi 25% te kohes se trajnimit
Trajnimi i organizuar online nepermjet platformes ishte
Organizimi i kursit, serioziteti, ndjekja e pjesemarrjes ishin
(Nese u trajtuan te gjitha ceshtjet e nevojshme mund te pergjigjen me N/a)

Vlerësimi i lektorëve

Ne kete seksion kerkohet te shprehni opinionin tuaj ne lidhje me lektoret referues gjate ketij trajnimi. Lutemi te jeni objektiv ne vleresimin tuaj. Shkalla e vleresimit nga 1 (shume keq) deri ne 5 (shume mire)
12345
Lektori ishte efektiv ne prezantim
Prezantimi ishte i qarte dhe i organizuar
Lektori nxiti interesin e pjesemarresve
Lektori perdori kohen ne dispozicion ne menyre efektive
Lektori ishte bashkeveprues dhe adresoi pyetjet e ngritura
Materiali i trajtuar ishte gjitheperfshires dhe i qarte
12345
Lektori ishte efektiv ne prezantim
Prezantimi ishte i qarte dhe i organizuar
Lektori nxiti interesin e pjesemarresve
Lektori perdori kohen ne dispozicion ne menyre efektive
Lektori ishte bashkeveprues dhe adresoi pyetjet e ngritura
Materiali i trajtuar ishte gjitheperfshires dhe i qarte
12345
Lektori ishte efektiv ne prezantim
Prezantimi ishte i qarte dhe i organizuar
Lektori nxiti interesin e pjesemarresve
Lektori perdori kohen ne dispozicion ne menyre efektive
Lektori ishte bashkeveprues dhe adresoi pyetjet e ngritura
Materiali i trajtuar ishte gjitheperfshires dhe i qarte
12345
Lektori ishte efektiv ne prezantim
Prezantimi ishte i qarte dhe i organizuar
Lektori nxiti interesin e pjesemarresve
Lektori perdori kohen ne dispozicion ne menyre efektive
Lektori ishte bashkeveprues dhe adresoi pyetjet e ngritura
Materiali i trajtuar ishte gjitheperfshires dhe i qarte
12345
Lektori ishte efektiv ne prezantim
Prezantimi ishte i qarte dhe i organizuar
Lektori nxiti interesin e pjesemarresve
Lektori perdori kohen ne dispozicion ne menyre efektive
Lektori ishte bashkeveprues dhe adresoi pyetjet e ngritura
Materiali i trajtuar ishte gjitheperfshires dhe i qarte

Komente