EN
AL

Hyrja në Profesion

Për t’u pajisur me dëshminë “Kontabël i Miratuar”, IKM organizon trajnimet e Hyrjes në Profesion për të gjithë Kandidatët e regjistruar pranë saj.

Edukimi i Vijueshëm Profesional

Për të garantuar cilësinë e shërbimeve të ofruar nga Kontabilistët e Miratuar, IKM organizon trajnime periodike për Anëtarët e saj.

Regjistri Publik

Regjistri Publik i anëtarëve Kontabilistë të Miratuar Aktivë dhe Shoqërive të Kontabilitetit.

Trajnimet tona

Njoftimet

Njoftimet më të reja IKM Albania

635

Kontabilistë të Miratuar

210

Orë trajnime

650

Kandidatë

Partnerët 

Për çdo pyetje ose paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni!