Loading...

Me kenaqesi te madhe deshirojme t’ju njoftojme per publikimin e Planit te Veprimit (Action Plan) te Deklarates se Detyrimeve te Anetaresimit (SMO) ne website-in e IFAC.

Publikimi i Planit te Veprimit vjen si rezultat i punes disa vjecare te bere nga IKM per plotesimin e kerkesave per Anetaresimin ne IFAC. Paneli i Keshillit te Pajtueshmerise dhe stafi i Cilesise dhe Zhvillimit te IFAC, pergezon IKM per kete arritje te rendesishme. Ne vecanti, vleresojne perpjekjet e drejtimit dhe te stafit te IKM ne hartimin dhe zhvillimin e Planit te Veprimit (Action Plan) te SMO-ve.

Mund te shihni Planin e Veprimit  ketu: Action Plan

Gjithashtu, ju informojmë se te dhenat ne lidhje me mjedisin ku vepron IKM, si dhe profilet në faqen e internetit të IFAC janë perditesuar për të përfshirë informacionin nga DashBoard-i, i cili është perpiluar gjatë procesit të perditesimit të Planit të Veprimit te SMO.

Mund te shihni Profilin e Juridiksionit te IKM ketu (Juridiksioni), dhe Profilin e Organizates ketu (Profili).

Ne linkun e meposhtem mund te gjeni faqen zyrtare te IFAC:

https://www.ifac.org/

2401, 2022

Thirrje për shprehje interesi

Platforma Qendrore e anëtarësisë së Institutit të Kontabilistëve të Miratuar Qëllimi/Produktet e Parashikuara: Redesign i faqes së Webit të IKM; Platforma qendrore e anëtarësisë, e cila do të përfshijë databazën e të dhënave të anëtarësisë, [...]

2412, 2021

Artikuj – Lidershipi i Mendimit

Artikulli 1: "Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change" Ky punim është i pari nga katër pjesët e artikullit për Lidershipin e Mendimit, i punuar dhe i bazuar mbi një studim [...]

1412, 2021

Trajnimi i Edukimit të Vijueshëm 20-23 Dhjetor 2021

Në përputhje me Rregulloren e Edukimit dhe Kualifikimit Profesional të IKM, Ligjin 10091 dhe Rregulloren Nr. 9 të BMP çdo Kontabilist i Miratuar duhet të ndjekë minimalisht 40 orë Edukim të Vijueshëm në vit. [...]